Maatilaharjoittelu

Harjoittelu antaa käytännön kokemusta ja kontakteja työelämään


harjoittelu.pngAgrologiopiskelijat tekevät maatilaharjoittelun ensimmäisen opiskeluvuoden kesällä Suomessa tai ulkomailla. Harjoitteluaika sijoittuu touko-syyskuulle ja kestää maksimissaan 95 työpäivää. Harjoittelu tehdään oppilaitoksen hyväksymällä tilalla. Maatilaharjoittelu vahvistaa käytännön taitoja ja antaa kuvan koko kasvukauden työvaiheista.

Aikaisemmin suoritettu maatalouteen liittyvä harjoittelu ei suoraan korvaa AMK Agrologin opintoihin kuuluvaa maatilaharjoittelua, mutta voidaan osin ottaa huomioon opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.

Katso harjoittelutilaesite (PDF)
Yhteyshenkilö:
Lehtori Eliisa Kallio,
puh. 040 728 0538
eliisa.kallio(a)seamk.fi

Erikoistumisharjoittelu


Opiskelijat tekevät erikoistumisharjoittelun kolmannen opiskeluvuoden kesällä Suomessa tai ulkomailla. Harjoittelu sijoittuu touko-lokakuulle ja kestää 75 työpäivää.

maatalousmiesopiskelija.png

Erikoistumisharjoittelu tarjoaa hyvän vuorovaikutusmahdollisuuden oppilaitoksen ja työnantajien välillä. Agrologipiskelijalla on mahdollisuus saada tuntumaa koulutusalansa töistä ja työnantajat saavat tuntumaa opiskelijoiden taito-tietotasosta ja oppivat tuntemaan henkilökohtaisesti mahdollisia tulevia työntekijöitä. Samalla oppilaitokselle välittyy työelämän vaatimuksia koulutuksen kehittämiseen.

Yhteistyötä lisää myös opinnäytetyön teko erikoistumisharjoittelun yhteydessä. Harjoittelupaikka voi tarjota opinnäytetyön aiheen jo ennen harjoittelun alkamista ja agrologiopiskelija voi kerätä opinnäytetyön aineistoa harjoittelun aikana. Täten saadaan opinnäytetyöt hyvin palvelemaan työelämän tarpeita.

Agrologiopiskelija hankkii itse harjoittelupaikan ja on tärkeää, että harjoittelupaikat edustavat laaja-alaisesti maaseutuelinkeinoja. Työnantajat voivat myös tarjota harjoittelupaikkoja suoraan oppilaitokseen.

Yhteystiedot:
Lehtori Juhani Suojaranta,
puh. 040 830 2431
juhani.suojaranta(a)seamk.fi
Ylös / Up