Sedulaaki

Sedulaaki on Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Sedun yhteistyönä toteutettavaa toimintaa, joka on suunnattu ammattioppilaitoksien opiskelijoille. Sedulaakissa Sedun toimipisteiden opiskelijat rakentavat monialaisissa ryhmissä ilmatyynyaluksen. Kurssi huipentuu loppukilpailuun, jossa ryhmät kisaavat rakentamillaan kauko-ohjattavilla ilmatyynyaluksilla. 

Erilaista tekemistä monialaisissa ryhmissä

Kurssi on avoin kaikille koulutuskeskus Sedun opiskelijoille. Ryhmät koostuvat vähintään kahden eri perustutkinnon opiskelijoista ja jokaisessa ryhmässä on 3-6 jäsentä. Sedulaaki tarjoaa erilaista tekemistä. Poikkiteknisessä projektiryhmässä kehitetään ryhmätyötaitoja, opiskellaan projektinhallintaa, saadaan esiintymiskokemusta ja opitaan uutta tekniikasta muun muassa tutustumalla 3D-CAD (Computer Aided Design) mallinnukseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulu vastaa opetuksesta ja Koulutuskeskus Sedu työn ohjauksesta.

Ryhmät tutustuvat tekniikan alaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun järjestämillä opetuspäivillä aloittaessaan kurssiin kuuluvan projektinhallinnan ja 3D-CAD:n opiskelun. Tällöin ryhmät alkavat myös ohjatusti rakentaa ilmatyynyaluksiaan. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa järjestettävän opetuksen jälkeen jokainen ryhmä vetäytyy omaan oppilaitokseensa, missä ryhmät oman opettajansa ohjauksessa suunnittelevat ja rakentavat ilmatyynyaluksensa lopulliseen kisakuntoon ja harjoittelevat itsenäisesti kisaa varten.

Luovuutta ja teknistä osaamista

Arvioinnin kohteena kilpailussa on ilmatyynyaluksen teknisen toteutuksen lisäksi aluksen visuaalisuus ja somistus sekä kilpailuradan suorituksen nopeus ja tarkkuus. Tekniset ja aluksen ulkonäköön jaetut kriteerit takaavat työvaiheita jokaiselle eri perustutkinnoista tulevalle ryhmän jäsenelle. Sedulaakissa ryhmätyön kautta yhdistyy luovuus ja tekninen osaaminen.

Sedulaaki tarjoaa opiskelijoille uutta osaamista ja antaa tietoa jatko-opinnoista. Toiminnan suunnittelu ja toteutus on tulosta Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja koulutuskeskus Sedun välisestä yhteistyöstä. Koulutuskeskus Sedu tarjoaa nuorille 25 erilaista perustutkintoa ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kuusi erilaista koulutusalaa lukuisia mielenkiintoisia jatko-opintomahdollisuuksia.
Ylös / Up