Laatu

Laatupolitiikka

SeAMKin laatupolitiikan tavoitteet määrittelee ammattikorkeakoulun hallitus. Laatupolitiikan tavoitteita ovat mm.:

  • Korkeatasoinen opetus ja TKI-toiminta
  • Hyvin työllistyvät ammattitaitoiset työelämän osaajat
  • Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta
  • Tyytyväiset asiakkaat ja sidosryhmien edustajat
  • Opetuksen ja TKI-toiminnan integraatio
  • Taloudellinen tehokkuus ja hyvin toimivat tukipalvelut

 

Laatujärjestelmä

SeAMKin laatujärjestelmän tehtävänä on tukea laatupolitiikan tavoitteiden saavuttamista selventämällä ja kehittämällä ammattikorkeakoulun yleisiä toimintatapoja, prosesseja ja tulosseurantaa. Laatujärjestelmä perustuu European Foundation for Quality Management – säätiön malliin (EFQM), joka otettiin käyttöön vuonna 2006. Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on auditoinut Seinäjoen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän hyväksytysti vuonna 2009. Auditointi toteutettiin kansainvälisenä ja SeAMK läpäisi kansainvälisen auditoinnin yhtenä ensimmäisistä korkeakouluista Suomessa. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditointi toteutetaan marraskuussa 2015.

 

Laatukäsikirja ja laatusivut

SeAMKin laatukäsikirjassa esitellään laatupolitiikan tavoitteet ja EFQM-laatukehyksen perusteet. Lisäksi laatukäsikirja sisältää 24 toimintamallikuvausta, 24 prosessikarttaa ja 25 tulosmittaria. Laatukäsikirja kertoo henkilökunnalle, opiskelijoille ja sidosryhmille ammattikorkeakoulun keskeisistä toimintatavoista ja tuloksista opetuksen, TKI-toiminnan ja tukipalveluiden alueella helposti ymmärrettävässä muodossa. Laatukäsikirjan ohella laadunhallintaa koskeva avaininformaatio on henkilöstön ja opiskelijoiden saatavilla ammattikorkeakoulun laatusivuilla.

Laatujärjestelmän osa-alueet.png

Kuvio 1. SeAMKin laatujärjestelmän osa-alueet

Lisätietoja SeAMKin laadusta

Laatupäällikkö Vesa Vuolio

vesa.vuolio(a)seamk.fi
puh. 040 830 4252

Ylös / Up