Painoalat

SeAMKin painoalat ovat kytkeytyneet tiiviisti alueen elinkeinoelämään.

SeAMKin toiminta tiivistyy keskeisimmille ydinosaamisalueille, jotka ovat yhtenäisiä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion, valmisteilla olevan Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian tavoitteiden sekä Seinäjoen kaupungin strategisten painotusten kanssa. Painoalat ovat sisällöltään monitieteellisiä. Kaikilla alueilla myös lisätään liiketoimintaosaamista ja edistetään yrittäjyyttä.

Kolme ensimmäistä painoalaa ovat
1. Ruokaratkaisut,
2. Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät sekä
3. Hyvinvointi ja luovuus. 

Näitä yhteen sitovana painoalana on 
4. Yrittäjyys ja kasvu
.


Ylös / Up