fi/SeAMK Info/SeAMK toimii/Painoalat/Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät

Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät

• Teollisuuden ja rakentamisen kilpailukyvyn, tuottavuuden ja uudistumisen kehittäminen

• Ketterä teollisuus; digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin käyttöönoton edistäminen

• Puu- ja korjausrakentaminen; puukerrostalorakentaminen ja puun käyttö korjausrakentamisessa; digitaalisuus rakentamisessa

 • Uusiutuvat energiat ja biomassat
  SeAMK Elintarvike ja maatalous edistää osaltaan kotimaisen energian käyttöä ja lämpöyrittäjyystoiminnan edellytyksiä toimialueellaan.

  Suomen metsäkeskuksen kanssa toteutettava Kestävä metsäenergia –hanke tutkii mm. energiapuun hankintalogistiikkaa. Hankkeen pohjalta valmistui MMT Jussi Laurilan väitöskirja syksyllä 2013.

  Helsingin yliopiston maataloustieteen laitoksen johtama Energia-akatemia –hanke tutkii maatilojen energiankulutusta ja energiansäästömahdollisuuksia. Puuperäiset biopolttoaineet ovat osa kestävää maataloutta ja ruokaketjua.

  Erasmus Lifelong learning –ohjelmaan kuuluva eWOOD –hanke kehittää kansainvälistä energiamaisteriopetusta yksikön ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tukeutuen.
 • Teollisuus ja rakentaminen
  Kilpailukyvyn ja tuottavuuden kehittäminen on teknologiateollisuuden yritysten jatkuva haaste.  Asiakastarpeisiin pohjautuva tuotekehitys ja valmistustoiminta integroituvat toisiinsa.  Tuotantoa automatisoidaan kokonaisvaltaisesta. Tulevaisuuden tuotannon on vastattava kestävän kehityksen vaatimuksiin ja tuotteen koko elinkaari on hallittava suunnittelusta alkaen.  Yritykset tarvitsevat uusia digitaalisen valmistuksen työkaluja ja osaamista näiden tehtävien hallitsemiseen. Konetekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sisällöissä nämä otetaan huomioon kunkin koulutuksen lähtökohdista. Tutkimus- ja kehitystoiminnan soveltavista projekteista yritykset saavat kehittämiseen ulkopuolista näkemystä ja asiantuntemusta täydentämään osaamistaan.

  Rakennusalalla, joka käsittää koko ketjun rakennustuoteteollisuudesta suunnitteluun ja rakentamiseen sekä kiinteistöjen hallintaan, keskeiset haasteet liittyvät laatuun ja tuottavuuteen sekä sisäilmaston ja energiatehokkuuden parantamiseen.  Teknologista osaamista tarvitaan eri sektoreilla, niin metalli- ja kevytrakentamisesta kuin puu- ja betonirakentamisesta. Rakennustekniikan koulutuksessa voi perehtyä eri materiaalien käyttöön sekä suuntautua rakennussuunnitteluun, -tuotantoon tai LVI-tekniikkaan. Tutkimus- ja kehitystoiminnan soveltavissa projekteissa painopiste on puu- ja korjausrakentamisessa. Palvelutoiminta vastaa monin tavoin alan standardien edellyttämiin testaustarpeisiin.

Yhteystiedot

SeAMK Tekniikka

Yksikönjohtaja Jorma Nevaranta, puh. 040 830 2147

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Kati Katajisto, puh. 040 830 4237

Ylös / Up