fi/SeAMK Info/SeAMK toimii/SeAMK numeroin

SeAMK numeroin

Maakunnan merkittävä kouluttaja ja työllistäjä

12 000 valmistunutta tutkintoa
700-800 AMK- ja 40-50 ylempää AMK-tutkintoa vuositasolla
yli 56 % valmistuneista työllistyy Etelä-Pohjanmaan alueelle
60 % SeAMKin opiskelijoista on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta
noin 380 henkilöä töissä SeAMKissa
27 % SeAMKin opetushenkilöstöstä on suorittanut lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon

 

Opiskelijamäärät SeAMKissa 2013-2015

Taulukoista voi lukea opiskelijamäärät ja tutkintosuoritukset yksiköittäin ja opiskelijamäärät kunnittain. Tilastointipäivä on 20.9. ​

 

Opiskelijamäärät Seinäjoen ammattikorkeakoulussa 2013-2015

Yksiköt 2013 2014 2015
Liiketoiminta ja kulttuuri 1501 1468 1457
Elintarvike ja maatalous 1036 1006 964
Tekniikka 1304 1406 1368
Sosiaali- ja terveys 1084 1197 1226

 

Tutkinnon suorittaneet Seinäjoen ammattikorkeakoulussa 2013-2014

Yksiköt 2013 2014
Liiketoiminta ja kulttuuri 262   242
Elintarvike ja maatalous 105 140
Tekniikka  167 178
Sosiaali- ja terveys 199 240

Opiskelijamäärät SeAMKissa  2007 - 2012


Opiskelijamäärät Seinäjoen ammattikorkeakoulussa 2007–2012
 

Yksiköt 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kulttuuriala 393 468 506 564 523 529
Liiketalous, yrittäjyys ja ravitsemisala 1458 1387 1296 1231 1265 1286
Maa- ja metsätalous 629 619 592 618 627 648
Sosiaali- ja terveysala 896 990 1072 1068 1082 1049
Tekniikka 1368 1333 1317 1368 1375 1458
Yhteensä 4744 4797 4783 4849 4872 4970


 

Tutkinnon suorittaneet Seinäjoen ammattikorkeakoulussa 2007–2012

Yksiköt 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kulttuuriala 76 76 77 74 88 82
Liiketalous, yrittäjyys ja ravitsemisala 238 218 193 191 233 204
Maa- ja metsätalous 94 90 67 81 71 83
Sosiaali- ja terveysala 227 199 244 228 282 255
Tekniikka 181 177 212 155 178 175
Yhteensä 816 760 794 729 852 799

SeAMKin opiskelijamäärä maakunnittain vuonna 2012
(laskennassa mukana säännönmukaisen opiskeluajan opiskelijamäärät)

Maakunta Määrä Maakunta Määrä

Etelä-Karjala

5

Etelä-Pohjanmaa

2433

Etelä-Savo

13

Itä-Uusimaa

12

Kainuu

9

Kanta-Häme

22

Keski-Pohjanmaa

119

Keski-Suomi

164

Kymenlaakso

12

Lappi 38

Pirkanmaa

331

Pohjanmaa 200

Pohjois-Karjala

12

Pohjois-Pohjanmaa 146

Pohjois-Savo

23

Päijät-Häme 18

Satakunta

161

Uusimaa 84

Varsinais-Suomi

56

Ulkomaalaiset 112
SeAMK-numeroin-Opiskelijamaarat-2012.jpg

Opiskelijamäärät
SeAMKissa 1995 - 2007

(tilastointipäivänä 20.9.)

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ICT-yksikkö / Seinäjoki

                545 544 536 518 534
Kulttuurialan ja muotoilun yksikkö /
Jurva, Seinäjoki
- - 47 84 138 162 311 318 310 307 314
Liiketalouden yksikkö / Seinäjoki 469  524 580 644 612 645 688 686 601 588 607 649 632
Maa- ja metsätalouden yksikkö / Ilmajoki 248 273 287 278 297 294 277 245 244 285 283 283 316
Maa- ja metsätalouden yksikkö / Tuomarniemi - - 52 89 94 127 152 150 169 177 192 203 145
Ravitsemisalan yksikkö /
Kauhajoki
- - - - 49 98 178 218 225 224 185 187 211
Sosiaali- ja terveysalan yksikkö / Seinäjoki 465 545 664 706 786 782 806 713 690 777 738 769 770
Tekniikan yksikkö / Seinäjoki 281 255  329 364 423 606 672 767 428 423 457 467 514
Yrittäjyyden yksikkö / Kauhava - - - - 299 289 368 375 386 410 383 347 298
Yhteensä 1463 1597 1912  2081 2607 2925 3279 3316 3599 3746 3691 3730 3734

Tutkintojen määrä 1995 - 2007Tutkinnon suorittaneet Seinäjoen ammattikorkeakoulussa 1996 - 2007

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ICT-yksikkö / Seinäjoki                70  62  99  101 103
Kulttuurialan ja muotoilun yksikkö  -  -  -  -  13  14  52  49  66  49 65
Liiketalouden yksikkö / Seinäjoki  74  135  112  159  156  124  103  138  105  115  147 125
Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki  35  43  23  36  51  40  51  58  57  55  52 34
Maa- ja metsätalouden yksikkö, Tuomarniemi  -  -  -  26  7  27  25  58  37  23  26 55
Ravitsemisalan yksikkö /
Kauhajoki
 -  -  -  -  -  -  28  49  52  52  52 36
Sosiaali- ja terveysalan yksikkö / Seinäjoki  111  129  160  169  177  193  191  159  145  198  212 191
Tekniikan yksikkö / Seinäjoki  47  48  62  54  43  93  62  64  78  88  78 78
Yrittäjyyden yksikkö / Kauhava  -  -  -  42  53  42  50  47  65  60  65 61
Yhteensä  267  355  357  486  487  532  524  695  650  756  782 748

 
Ylös / Up