fi/SeAMK Info/SeAMK toimii/Stipendit SeAMKissa

Stipendit SeAMKissa

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskeleville ja ammattikorkeakoulusta valmistuville myönnetään kevään ja syksyn valmistuvien juhlan yhteydessä stipendejä. Stipendin myöntämisen perusteella voi olla esimerkiksi opintomenestys tai aktiivinen toiminta korkeakouluyhteisön jäsenenä.

Huom. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen kattamiseksi myönnettävistä stipendeistä on tietoa täällä.

Tietoa stipendin lahjoittajalle

 Halutessasi tukea SeAMKissa opiskelevia ja/tai ammattikorkeakoulusta valmistuvia ota ensin yhteyttä stipenditoimikunnan puheenjohtajaan tai sihteeriin (yhteystiedot ohessa).

Kaikki stipendilahjoitukset maksetaan tilille
FI39 8119 9710 0197 63/Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Maksusuorituksen viestikenttään tulee merkitä sana ”stipendilahjoitus” sekä lahjoittajatahon nimi virallisessa muodossaan.

Tietoa stipendin saajalle

Stipendin saajalle ilmoitetaan myönnetystä stipendistä henkilökohtaisesti. Samalla sti-pendin saajaa pyydetään määräajan kuluessa ilmoittamaan stipendin maksamista varten tilitietonsa SeAMKin taloushallinnolle.

Ilmoituksen voi tehdä joko sähköisellä lomakkeella

Linkki lomakkeeseen

tai lähettämällä lahjakirjan yhteydessä olevan lomakkeen kirjepostina osoitteeseen:

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Taloustiimi
PL 412
60101 Seinäjoki

Kevään 2017 stipendin saajia pyydetään ilmoittamaan pankkiyhteystietonsa 30.6.2017 mennessä.

Yhteystiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulun stipenditoimikunta:

Hallintojohtaja Joe Gummerus (puheenjohtaja)
(joe.gummerus(a)seamk.fi; +358 40 830 0441)

Kehittämissuunnittelija Mervi Lehtola (sihteeri)
(mervi.lehtola(a)seamk.fi; +358 40 830 2365

Koulutusyksiköiden stipendiasioiden yhteyshenkilöt:
Anu Katila (SeAMK Elintarvike ja maatalous)
(anu.katila(a)seamk.fi; +358 40 830 2430)
Päivö Laine (SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri)
(paivo.laine(a)seamk.fi; +358 40 830 4175)
Jukka Pajula (SeAMK Tekniikka)
jukka.pajula(a)seamk.fi; +358 40 830 2396)
Päivi Rinne (SeAMK Sosiaali- ja terveysala
(paivi.rinne(a)seamk.fi; +358 40 830 4190)

Jani Erkkonen (Opiskelijakunta SAMO)
(jani.erkkonen(a)seamk.fi; 020 124 5039)

Ylös / Up