Strategia

Seinäjoen ammattikorkeakoulu uudisti strategiansa vuoden 2014 aikana. Sisällössä on huomioitu erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisohjelma 2016, Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimilupahakemus sekä Euroopan Unionin kehittämisstrategia vuodelle 2020. Laadintatyö on sovitettu yhteen maakuntastrategian, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategian 2020 sekä Seinäjoen kaupungin strategian laadinnan kanssa.

 

SeAMK missio

Seinäjoen ammattikorkeakoulu kouluttaa tulevaisuuden tekijöitä ja tuottaa korkeatasoista soveltavaa tutkimusta hyvinvoinnin ja innovaatioiden edistämiseksi.

 

SeAMK visio 2020

Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK - paras korkeakoulu opiskelijalle.

 

Arvot

Yrittäjähenkisyys, kansainvälisyys, osaaminen, SeAMK-henki.

 

Yrittäjähenkisyys

Asenteemme ja toimintatapamme omassa työssämme ja työyhteisössä ovat yrittäjämäisiä. Toiminnassa nousee esiin arkipäivän rohkeus, luovuus, innovatiivisuus, tuloksellisuus ja uteliaisuus. Toimimme vastuullisesti yhteistyössä yritysten ja elinkeinoelämän kanssa koulutuksen ja yhteistyen TKI-projektien kautta.

Kansainvälisyys

SeAMK on kansainvälinen korkeakoulu, joka toimii edelläkävijänä alueellaan. Kansainvälisyys on luonteva osa ammattikorkeakoulun toimintaa. Kehitämme monipuolisesti kansainvälisyyttä sekä opetuksessa että TKI-toiminnassa. Edistämme monipuolisesti kansainvälisiä ohjelmia ja vieraskielistä koulutusta. Tutkintomme ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia ja kilpailukykyisiä.

Osaaminen

Olemme asiantuntijoita ja soveltajia. Meillä on ammattitaitoiset, uudistavat toimintatavat ja osaamista kehitetään suunnitelmallisesti. Luomme ja vahvistamme ilmapiiriä, jossa asiantuntijuutta jaetaan ja uutta kokeillaan. Kannustamme osaajiamme TKI-työhön valituilla profiilialueilla ja hyödynnämme tämän työn tuloksia opetuksessa. Valmistuvat opiskelijat vastaavat osaamisellaan työelämän tarpeisiin.

SeAMK-henki

Arvostamme, kannustamme ja kunnioitamme toisiamme opiskelija- ja työyhteisössä. Huolehdimme henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Toimintatapamme ovat yhtenäiset ja vuorovaikutus on avointa. Otamme vastuun meille annetuista tehtävistä, ympäristöstä ja toiminnan kehittämisestä.

 

SeAMKin strategia 2015 - 2020

Seinäjoen ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitus päätti stratedian uudistamisesta tammikuussa 2014. Se nimesi valmistelevan yhdeksän hengen ohjausryhmän, jossa oli mukana SeAMKin henkilöstön, opiskelijoiden sekä SeAMKin ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden edustajia. Myös SeAMKin johtoryhmä on käsitellyt strategiaa. Henkilöstön ja opiskelijoiden kuulemista varten järjestettiin strategiatyöpaja, johon osallistui noin 70 henkilöä. Lisäksi henkilöstölle ja opiskelijoille järjestettiin verkkokysely strategiavalmistelun loppuvaiheessa. Keskeiset sidosryhmät ovat niin ikään osallistuneet strategiatyöhön.

> Lue SeAMKin strategia 2015 - 2020
Ylös / Up