Verkostot

SeAMKin verkostot

SeAMKin strategisia korkeakoulukumppaneita ovat Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortiossa toimivat yliopistot (HY, TaY, TTY, TuY, Siba, VY). Monipuolista yhteistyötä tehdään koulutuksessa ja TKI-toiminnassa painoaloittain

 • SeAMK Elintarvike ja maatalous – HY ja TuY,
 • SeAMK Tekniikka -TTY,
 • SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri –VY ja Siba sekä
 • SeAMK Sosiaali- ja terveysala – TaY.

Valmisteilla on Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategian päivitys, jossa yhtenä tavoitteena on korkeakoulujen alueellisen vaikuttavuuden parantaminen systemaattisemmalla vuorovaikutuksella yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötä tehdään erityisesti TKI-toiminnassa, mutta myös osaamisen ja korkeakoulutuksen tuomisessa alueelle tarpeiden mukaisesti.

Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa on muodostettu strateginen kumppanuussuhde. Yhteistyön tavoitteena on muodostaa yhdessä kattava koulutustarjonta alueelle, tehostaa keskinäistä työnjakoa sekä tiivistää yhteistyötä tukipalveluissa.

Keskeiset työelämäkumppanuudet löytyvät ammattikorkeakoulun painoaloilta Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuudesta, teknologiateollisuudesta, tapahtumatuotannosta sekä sosiaali- ja terveysalan palveluyksiköistä. Yhteistyötä tehdään kaikilla ammattikorkeakoulun tehtäväalueilla:

 • koulutuksen eri muotojen suunnittelu, kehittäminen, toteutus ja arviointi
 • tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä innovaatiotoiminta
 • alueen kehittäminen, osaavan työvoiman tuottaminen alueen tarpeisiin.

Keskeinen kumppani on myös Seinäjoen kaupunki, jonka kanssa yhteistyötä tehdään alueen strategisten linjausten ja toimintojen kehittämisessä.

Keskeiset tyoelämäkumppanuuden ja yhteistyömuodot painoaloittain
 • Kestävät ruokaratkaisut
  Helsingin yliopisto
  Koulutuksen kehittämishankkeet
  - Vihreä väylä
  - Metka

  Tutkimusyhteistyötä useissa hankkeissa, esim.
  - Energia-akatemia
  - Kilpailukykyä maidontuotantoon 
  - maataloussektoria ja lämpöyrittäjyyttä tukevat kotimaisen energian paikallishankkeet
   
  Valio/Maitojaloste, MTT, PETLA, ProAgria, TTS
  Tutkimushankkeet
  - Kilpailukykyä maidontuotantoon
  - Yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon   
            
   
  Frami OY, Agco/Valtra Oy
  Tutkimushankkeet traktoreiden käytettävyyden kehittämiseksi
  - Agro -living lab
  - E -Living lab
 • Äkykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät
  Eteläpohjalaiset teknologiateollisuuden yritykset
  esim. Mäkelä Alu Oy, Maaseudun Kone Oy, Finn-Power Oy, Pellonpaja Oy, Hydroll Oy, Veljekset Ala-Talkkari Oy

  - TKI-hankeyhteistyö
  - opetuksen kehittäminen
  - opiskelijoiden projektipajahankkeet yrityksille
  - opinnäytetyöt
  - räätälöity koulutus yritysten tarpeisiin
  - mittaus- ja testauspalvelut laboratorioissa
   
  Tampereen teknillinen yliopisto
  - Koulutusyhteistyönä DI-koulutusta Seinäjoella ja ylempää AMK-tutkintokoulutusta
  - TKI-hankeyhteistyö
  - SeAMK Tekniikan laboratorioiden yhteiskäyttö opetuksessa ja TKI-hanketoiminnassa
   
  VTT
  - CE-hyväksyntätestaukset SeAMK Tekniikan laboratorioissa rakennusten julkisivuille sekä parveke- ja terassilaseille.
 • Hyvinvointipalvelut ja elämystuotanto
  Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
  - harjoitteluyhteistyö (sis. yhteisen koordinaattorin)
  - sopimusperusteinen täydennyskoulutus
  - TKI-hankeyhteistyö
  - opinnäytetyöt
   
   
  Eteläpohjalaiset yritykset
  esim. Ilkka Oyj, Rytmikorjaamo Oy, Lakea Oy, Junet Oy ja Lennol Oy
  - tutkimus- ja kehittämisyhteistyö
  - tuotanto- ja tuotekehitysyhteistyö
  - asiantuntijavaihto
  - harjoittelija- ja opinnäyteyhteistyö
   
  Etelä-Pohjanmaan alueen kunnat ja
  kuntayhtymät (terveys- ja sosiaalipalvelut) sekä
  Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONetBOTNIA
  - harjoitteluyhteistyö
  - TKI-hankeyhteistyö
  - opinnäytetyöt
   
   
  Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntamuseot sekä alueen museotoimi
  - tutkimus- ja projektiyhteistyö
  - palvelutoiminta
  - harjoittelija- ja opinnäyteyhteistyö
  Sosiaali- ja terveysalan yksityiset ja järjestöjen toimijat Etelä-Pohjanmaan alueella
  - harjoitteluyhteistyö
  - TKI-hankeyhteistyö
  - opinnäytetyöt
  - kokemuskouluttajayhteistyö
   
   
  Alueen kirjastot
  - tutkimus- ja kehittämisyhteistyö
  - tapahtuma- ja sisältöyhteistyö
  - asiantuntijavaihto
  - harjoittelija- ja opinnäyteyhteistyö
  Tampereen yliopisto
  - TKI-hanketyöskentely
  - osallisuus hoitotieteen professuuriin
   
   
  Sibelius-Akatemia
  - Tutkimus-, hanke- ja opetusyhteistyö tapahtuma- ja palvelujentuottamisen alueella.
  Tampereen ammattikorkeakoulu
  mm.
  - tutkintoon johtava koulutusyhteistyö
  - täydennyskoulutus
   
   
  Aalto yliopisto
  - käyttäjätutkimus- ja opetusyhteistyö  
   
  VAMK/Muova
  - opetus- ja harjoittelijayhteistyö
                 
 • Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen
  Yritykset

  FinnPower Oyj, E-P:n Osuuskauppa, Myynninmaailma Oy, E-P:n Osuuspankki, Nordea, Kotijoukkue, Solutum Oy, Legistum Oy, Semio Oy, Frami Oy
  - tutkimus- ja kehittämisyhteistyö, mukaan lukien asiantuntijavaihto
  - oppimisympäristö-, harjoittelija- ja opinnäyteyhteistyö 

   

   
  Seudulliset elinkeinoyhtiöt ja yhteistyökumppanit
  Etelä-Pohjanmaan liitto, E-P:n Ely-keskus, E-P:n Yrittäjät, E-P:n kauppakamari sekä Uusyrityskeskus Neuvoa-antava
  - hanke- ja tutkimusyhteistyö
  - alueellinen vaikuttavuus
  Vaasan Yliopisto
  - tutkimus-, hanke- ja opetusyhteistyö yrittäjyyden sekä liiketoimintaosaamisen alueella
     

Keskeisten työelämäkumppaneiden kanssa toteutetaan toimenpiteitä ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymiseksi ja harjoittelupaikkojen löytämiseksi ulkomaisille vaihto-opiskelijoille.

Strategiset kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

SeAMKin strategiset kansainväliset yhteistyökorkeakoulut, joiden kanssa on esimerkiksi monipuolista alat ylittävää pitkäjänteistä yhteistyötä; pysyvää kaksoistutkintoyhteistyötä, pitkäaikaista TKI-yhteistyötä korkeakoulun ja alueen painopistealoilla, opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta sekä kansainvälisten koulutusohjelmien kehittämistä. Keskeiset strategiset yhteistyökumppanit ovat Aschaffenburg UAS ja Rosenheim UAS Saksassa sekä Chiba University Japanissa.

SeAMK kuuluu useihin ala- tai koulutusohjelmakohtaisiin tai SeAMK-tasoisiin kumppanuusverkostoihin.

Lue lisää kansainvälisistä verkostoista
Tutustu ulkomaisiin yhteistyökorkeakouluihin
Ylös / Up