fi/Stipendit SeAMKissa

Stipendit SeAMKissa

Huom. tätä sivua muokataan parhaillaan!

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskeleville ja ammattikorkeakoulusta valmistuville myönnetään kevään ja syksyn valmistuvien juhlan yhteydessä stipendejä. Stipendin myöntämisen perusteella voi olla esimerkiksi opintomenestys tai aktiivinen toiminta korkeakouluyhteisön jäsenenä.

Huom. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen kattamiseksi myönnettävistä stipendeistä on tietoa täällä.

Tietoa stipendin lahjoittajalle

Halutessasi tukea SeAMKissa opiskelevia ja/tai ammattikorkeakoulusta valmistuvia ota yhteyttä stipenditoimikunnan puheenjohtajaan tai sihteeriin (yhteystiedot ohessa).

Tietoa stipendin saajalle

Stipendin saajalle ilmoitetaan myönnetystä stipendistä henkilökohtaisesti. Samalla sti-pendin saajaa pyydetään määräajan kuluessa ilmoittamaan stipendin maksamista varten tilitietonsa SeAMKin taloushallinnolle.

Ilmoituksen voi tehdä joko sähköisellä lomakkeella

Linkki lomakkeeseen

tai lähettämällä lahjakirjan yhteydessä olevan lomakkeen kirjepostina osoitteeseen xxx.

Yhteystiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulun stipenditoimikunta:

Hallintojohtaja Joe Gummerus (puheenjohtaja)
(joe.gummerus(a)seamk.fi; +358 40 830 0441)

Kehittämissuunnittelija Mervi Lehtola (sihteeri)
(mervi.lehtola(a)seamk.fi; +358 40 830 2365

Koulutusyksiköiden stipendiasioiden yhteyshenkilöt:
Anu Katila (SeAMK Elintarvike ja maatalous)
(anu.katila(a)seamk.fi; +358 40 830 2430)
Päivö Laine (SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri)
(paivo.laine(a)seamk.fi; +358 40 830 4175)
Jukka Pajula (SeAMK Tekniikka)
jukka.pajula(a)seamk.fi; +358 40 830 2396)
Päivi Rinne (SeAMK Sosiaali- ja terveysala
(paivi.rinne(a)seamk.fi; +358 40 830 4190)

Jani Erkkonen (Opiskelijakunta SAMO)
(jani.erkkonen(a)seamk.fi; 020 124 5039)

Ylös / Up