Opinnäytetyöt

Opinnäytetyössään opiskelijat soveltavat koulutuksen aikana hankkimiaan tietoja käytännön tutkimus- tai kehittämistehtävään. Ota yhteyttä, jos yritykselläsi on tarvetta opintojen päättövaiheessa olevan opiskelijan tutkimustyöpanokselle. Hyöty on molemminpuolinen.

Opinnäytetyövaastaavat:
s-postit muotoa: etunimi.sukunimi(a)seamk.fi

SeAMK Elintarvike ja maatalous

Tarvitseeko yrityksesi, yhteisösi, yhdistyksesi selvitystä, tutkimusta tai suunnitelmaa. Opiskelijat tekevät opinnäytetöinään erilaisia toimeksiantoja. Ota yhteyttä mikäli kiinnostaa keskustella asiasta.

Bio- ja elintarviketekniikka: Jarmo Alarinta, puh. 040 830 2450
Maaseutuelinkeinot: Juhani Suojaranta, puh. 040 830 2431
Ravitsemisala: Kaija Nissinen, puh. 040 830 4207

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat tehdä opinnäytetöinään tilauksesta erilaisia selvityksiä, kartoituksia ja tutkimuksia. Opinnäytetyöt voivat kohdistua esimerkiksi palveluiden tai menetelmien kehittämiseen, asiakkaiden tai työntekijöiden näkemysten ja kokemusten kartoittamiseen tai vaikkapa työyhteisön kehittämiseen. Opinnäytetyö voi olla myös erilaisten oppaiden tuottamista tai tapahtumien järjestämistä.

Sosionomikoulutus: Timo Toikko, puh. 020 124 5299
Fysioterapeuttikoulutus: Merja Finne, puh. 020 124 5165
Geronomikoulutus: Sirkka-Liisa Palomäki puh. 020 124 5110
Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus: Mari Salminen-Tuomaala, puh. 020 124 5225

 

 

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Yritysten ja organisaatioiden toimeksiannosta opiskelijat suorittavat esimerkiksi markkinointiin ja henkilöstöhallintoon liittyviä tutkimuksia sekä pienimuotoisia kehittämishankkeita liiketoimintaosaamisen eri osa-alueilla. 

Liiketalous: Ulla Autio, puh. 040 830 6067
Yrittäjyys:Tero Turunen, puh. 040 830 2366
Kirjasto- ja tietopalveluala: Ari Haasio, puh. 040 830 2152
Muotoilu: Esa Savola, puh. 040 839 8622
Konservointi: Janne Jokelainen, puh. 040 830 2348 
Kulttuurituotanto: 

 

SeAMK Tekniikka

 Koulutuspäälliköt:
 Kone- ja tuotantotekniikka:
Jukka Pajula, puh. 040 830 2396
 Rakennusalan työjohto RKM (AMK): 
 Marita Viljanmaa, puh. 040 830 2192
 Rakennustekniikka:
Marita Viljanmaa, puh. 040 830 2192
Tietotekniikan ja automaatiotekniikka:
 Petteri Mäkelä,  puh. 040 830 2351
 Rakentaminen yAMK  ja
 Teknologiaosaamisen johtaminen yAMK:

 Pauli Huhtamäki, puh. 040 830 4151.

Voit tutustua SeAMKissa tehtyihin opinnäytetöihin Theseus julkaisuarkistossa.
Opinnäytetyöt
Ylös / Up