fi/Tutkimus & kehittäminen

Tutkimus & kehittäminen

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
(TKI) on pääosin aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Ammattikorkeakoulun TKI-työtä kehitetään osana suomalaista innovaatiojärjestelmää. SeAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta keskittyy strategisille painoaloille, jotka on määritelty SeAMKin oman osaamisen sekä alueellisten asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Ylös / Up