fi/Tutkimus & kehittäminen/Opiskelijat tekijöinä

Opiskelijat tekijöinä

SeAMKin opiskelijat ovat iso voimavara yrityksille ja yhteisöille. Jokaiselle AMK-opiskelijalle kuuluu opintoihinsa opinnäytetyö, eli päättötyö, sekä vähintään yksi työharjoittelujakso. Nämä osat opinnoistaan opiskelijat tekevät jossakin alansa yrityksessä tai organisaatiossa. - See more at: http://internet.seamk.fi/edit/fi/Tutkimus,-kehittaminen--innovaatiot/dropdown?siteid=44&version=14#sthash.VSSiF3GP.dpuf

SeAMKin opiskelijjat ovat iso voimavara yrityksille ja yhteisöille. Jokaiselle AMK-opiskelijalle kuuluu opintoihinsa opinnäytetyö, eli päättötyö, sekä vähintään yksi harjoittelujakso. Nämä osat opinnoistaan opiskelijat tekevät jossakin alansa yrityksessä tai organisaatiossa. Olisiko teidän yrityksessänne tarvetta saada opiskelijaa tekijäksi?

kaikki_olkkarissa_310x180.png

 

Kehitä yritystoimintaasi opinnäytetyön avulla

Opinnäytetyö tehdään lähes poikkeuksetta yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnäytetyössään opiskelijat soveltavat koulutuksen aikana hankkimiaan tietoja käytännön tutkimus- tai kehittämistehtävään. Parhaimmillaan opinnäytetyö tuo yhteistyöyritykselle ja alalle uutta, hyödyllistä tietoa, jonka avulla toimintaa pystytään kehittämään.

Hyödynnä harjoittelu

Työnantajille opiskelijoiden työharjoittelu toimii uuden, ajantasaisen tiedon ja innovaatioiden lähteenä sekä mahdollisuutena rekrytoida uusia työntekijöitä. Kun opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin, käytäntöihin ja kulttuureihin todellisessa työympäristössä, syntyy parhaimmillaan onnistunut dialogi yrittäjän ja opiskelijan välille.

Kansainvälisyyttä yrityksesi arkeen

Vieraskielisiä opintoja suorittavat SeAMKin omat opiskelijat sekä ulkomaiset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat. Alueen yrityksille Seinäjoen ammattikorkeakoulun ulkomaiset nuoret tuovat tuoretta ja kansainvälistä näkökulmaa sekä mahdollisesti tärkeää yhteistyötä Suomen rajojen ulkopuolelle.

Luo uutta opiskelijaprojektia hyödyntäen

SeAMKin opiskelijoiden toteuttamissa projekteissa tuotetaan uutta tietoa sekä sovelletaan ja siirretään sitä edelleen yrityksiin ja yhteisöihin. Esimerkiksi FramiPro ja Projektipaja ovat oppimisympäristöjä, joissa opiskelijaryhmät suorittavat osan tutkinnostaan projekteissa oppien. Projektit tehdään yhteistyössä yritysten tai muiden organisaatioiden kanssa.

Ylös / Up