Opinnäytetyöt

Kehitä yritystoimintaasi opinnäytetyön avulla

Opinnäytetyö tehdään lähes poikkeuksetta yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnäytetyössään opiskelijat soveltavat koulutuksen aikana hankkimiaan tietoja käytännön tutkimus- tai kehittämistehtävään. Parhaimmillaan opinnäytetyö tuo yhteistyöyritykselle ja alalle uutta, hyödyllistä tietoa, jonka avulla toimintaa pystytään kehittämään.

Opinnäytetyövaastaavat:
s-postit muotoa: etunimi.sukunimi(a)seamk.fi

SeAMK Elintarvike ja maatalous
Tarvitseeko yrityksesi, yhteisösi, yhdistyksesi selvitystä, tutkimusta tai suunnitelmaa. Opiskelijat tekevät opinnäytetöinään erilaisia toimeksiantoja. Ota yhteyttä mikäli kiinnostaa keskustella asiasta.

Bio- ja elintarviketekniikka: Jarmo Alarinta, puh. 040 830 2450
Maaseutuelinkeinot: Juhani Suojaranta, puh. 040 830 2431
Ravitsemisala: Kaija Nissinen, puh. 040 830 4207

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat tehdä opinnäytetöinään tilauksesta erilaisia selvityksiä, kartoituksia ja tutkimuksia. Opinnäytetyöt voivat kohdistua esimerkiksi palveluiden tai menetelmien kehittämiseen, asiakkaiden tai työntekijöiden näkemysten ja kokemusten kartoittamiseen tai vaikkapa työyhteisön kehittämiseen. Opinnäytetyö voi olla myös erilaisten oppaiden tuottamista tai tapahtumien järjestämistä.

Sosionomikoulutus: Timo Toikko, puh. 020 124 5299
Fysioterapeuttikoulutus: Merja Finne, puh. 020 124 5165
Geronomikoulutus:  Anna-Kaarina Koivula, puh. 020 124 5137
Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus: Mari Salminen-Tuomaala, puh. 020 124 5225

 

 

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Yritysten ja organisaatioiden toimeksiannosta opiskelijat suorittavat esimerkiksi markkinointiin ja henkilöstöhallintoon liittyviä tutkimuksia sekä pienimuotoisia kehittämishankkeita liiketoimintaosaamisen eri osa-alueilla. 

Liiketalous: Ulla Autio, puh. 040 830 6067
Pk-yrittäjyys: Johanna Koivula, puh. 040 830 2400
Kirjasto- ja tietopalveluala: Ari Haasio, puh. 040 830 2152
Kulttuurituotanto: Esa Leikkari, puh. 040 830 4270

 

SeAMK Tekniikka

Koulutuspäälliköt:
Konetekniikka:
Jukka Pajula, puh. 040 830 2396
Rakennustekniikka: Ins. (AMK) ja RKM (AMK): 
Marita Viljanmaa, puh. 040 830 2192
Tietotekniikan ja automaatiotekniikka:
Niko Ristimäki,  puh. 040 830 2375
Rakentaminen yAMK  ja
Teknologiaosaamisen johtaminen yAMK:

Pauli Huhtamäki, puh. 040 830 4151.

Voit tutustua SeAMKissa tehtyihin opinnäytetöihin Theseus julkaisuarkistossa.
Opinnäytetyöt
Ylös / Up