SeAMK Projektipaja®

pp esitekuvio.JPG

SeAMK Projektipaja® on Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön koulutuskonsepti. Projektipaja on käytännönlähtöinen ja aktiivinen projektioppimismalli, jossa opiskelijatiimit kehittävät teknistä osaamistaan ja projektitaitojaan ratkomalla yritysten tuotannonkehitys- ja tuotekehitysprojekteja opettajan ja yrityksen edustajan ohjauksessa. Projektipajassa opiskelijat siis oppivat teoriaa ja käytäntöä yrityslähtöisissä projekteissa ja saavat ponnisteluistaan opintosuorituksia. Yritykset puolestaan saavat ratkaisuehdotuksia kehittämiskohteisiinsa ja hyvän tuntuman tuleviin tuloksentekijöihin. 

SeAMK Projektipajan® tavoitteena on myös lisätä opettajien välistä yhteistyötä, opettajien ja yritysten yhteistyötä, lisätä opiskelijoiden työelämän pelisääntöjen tuntemusta, vähentää opintojen keskeyttämisiä, parantaa insinöörikoulutuksen ja yritysten imagoa ja vetovoimaa sekä osaltaan tukea ja lisätä opettajien ja opiskelijoiden kansainvälistymistä. Projektipaja® on vakiintunut osaksi tekniikan yksikön päivittäistä opetustoimintaa ja sitä tullaan käyttämään muissakin tekniikan koulutusohjelmissa ja soveltamaan muilla koulutusaloilla. 

Projektipajakonsepti on kehitetty vuosina 2007 - 2009 Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön tuella teknologiateollisuutta palvelevan, yrityslähtöisen insinöörikoulutuksen tarpeisiin. Projektipaja on palkittu vuonna 2009 STTK:n ja Arenen työelämätietouden kehittämispalkinnolla, vuonna 2010 INSSI Foorumissa yhtenä parhaista insinööriopetuksen käytänteistä ja vuonna 2011 Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahaston Seinäjoen rahaston teknologiapalkinnolla. Projektipajaan on lukuvuosittain osallistunut keskimäärin 120 opiskelijaa ja he ovat toteuttaneet 30 projektia 20 yritykselle. Opintopisteitä on opiskelijoille kertynyt 450 op/vuosi. 

Virallisen tavaramerkin SeAMK Projektipaja® lisäksi on käytössä tavaramerkki SeAMK Projektipaja™.

YHTEYSTIEDOT

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU
Tekniikan yksikkö
Käyntiosoite: Kampusranta 9 A, 60320 Seinäjoki
Postiosoite: PL 64, 60101 Seinäjoki
Puh. 020 124 3000 (vaihde)

Automaatiotekniikka
Hannu Reinilä
040 830 4160


Kone- ja tuotantotekniikka/
​Auto- ja työkonetekniikka
Jukka Pajula
040 830 2396
Kimmo Kitinoja
040 830 2150
Rakennustekniikka ins.. (AMK)
Marita Viljanmaa
040 830 2192
Rakennusalan työnjohto (rakennusmestari)
Ilkka Loukola
040 830 2364
 Tietotekniikka
sulautetut järjestelmät
Petteri Mäkelä
040 830 2351
SeAMK Elintarvike ja maatalous
Bio- ja elintarviketekniikka
Jarmo Alarinta
040 830 2450
Teknologia-asiamies, Kauhajoki
Juha Palomäki
040 830 4247
sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunim(a)seamk.fi
Tiedostot
Project Workshop.pdf (966,6 kB)
Projektipaja.pdf (1,05 MB)
Ylös / Up