fi/Tutkimus & kehittäminen/Opiskelijat tekijöinä/Opiskelijaprojektit/Sosiaali- ja terveysalan TKI-harjoittelu

Sosiaali- ja terveysalan TKI-harjoittelu

Kaikkiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opintoihin sisältyy 5 opintopisteen laajuinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyön harjoittelujakso (TKI-harjoittelu). Sen aikana opiskelijat voivat työelämäorganisaatioiden kanssa sovittavalla tavalla mm. osallistua kehittämis- ja laatutyöprosesseihin, suunnitella ja toteuttaa tiedonkeruuta, analysoida tietoa tai valmistella ja koordinoida erilaisia tapahtumia.

TKI-harjoittelulle nimetään ammattikorkeakoulusta ohjaava opettaja, joka varmistaa, että harjoitteluun liittyy jollakin tavoin tutkimus- tai kehittämistyön elementti. Opiskelijoiden työpanos on tilaajalle (työelämäorganisaatio) maksutonta. Jos harjoittelusta aiheutuu muita kustannuksia (esimeriksi materiaalikustannukset tai puhelinkustannukset), niistä vastaa tilaaja.

Sosiaali- ja terveysalan TKI-harjoitteluihin liittyvissä asioissa sinua palvelevat

Fysioterapeutti (AMK) -tutkinto-ohjelma: Tarja Svahn, puh. 020 124 5174
Geronomi (AMK) ja sosionomi (AMK) -tutkinto-ohjelma: Päivi Rinne, puh. 020 124 5122
Sairaanhoitaja (AMK)- ja terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto-ohjelmat: Raija Palo, puh. 020 124 5181

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)seamk.fi.

Ylös / Up