Biomassapalvelut

Biomassa-arviot ja tutkimukset

SeAMK Elintarvike ja maatalous tekee sekä hanketyönä että tilaustutkimuksina maa- ja metsätalouden kasvu- ja tuotostutkimuksia sekä biomassa-arviointeja ja -inventointeja.

Yksikössä on tutkittu mm. kuminan penkkiviljelyä, rypsisatoja sekä herne-vilja seoksen kasvatusta. Lisäksi puutuhkalannoituksen puustovaikutuksia on tutkittu. Etelä-Pohjanmaan bioenergiapotentiaalit on laskettu.

Lokakuussa 2013 valmistui Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsäkeskusalueen ainespuu- ja energiapuuvirtaselvitys Suomen metsäkeskuksen tilaamana.

 

Lisätietoja

Risto Lauhanen, tutkimus- ja kehittämispäällikkö
risto.lauhanen(a)seamk.fi
puh. 040 830 4150

Ylös / Up