fi/Tutkimus & kehittäminen/Palvelutoiminta/Kirjasto- ja tietopalvelualan täydennyskoulutus

Kirjasto- ja tietopalvelualan täydennyskoulutus

kirjastojatietopalvelu_aikuiset_310x180.png
 

SeAMK toimii valtakunnallisena kirjasto- ja tietopalvelualan täydennyskouluttajana. Suunnittelemme avaimet käteen -periaatteella täydennyskoulutuskokonaisuuksia organisaatioiden tarpeisiin. Kouluttajina käytämme alan johtavia kotimaisia asiantuntijoita. Osaamisemme keskeisiä painopistealueita ovat tiedonhaku ja hankinta, medialukutaito, lasten- ja nuorten kirjastotyö sekä sosiaalisen median sovellukset.

Lisätietoja

yliopettaja, Ari Haasio
040 830 2152
ari.haasio(a)seamk.fi
Ylös / Up