fi/Tutkimus & kehittäminen/Palvelutoiminta/Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus

Tuottamamme henkilöstö- ja täydennyskoulutus on sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ammattiosaamista tukevaa ja kehittävää koulutusta. Useat koulutuksistamme toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä ja siten ne soveltuvat useille eri ammattiryhmille ja erilaisille organisaatioille. Toteutamme johtamiseen, työyhteisön kehittämiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen liittyvää koulutusta myös muilla kuin sosiaali- ja terveysalalla.

Kouluttajamme ovat alan asiantuntijoita ja useilla heistä on myös pedagoginen pätevyys ja / tai tutkijan koulutus. Koulutustapahtumat ovat joko yhden tai useamman päivän kestäviä koulutustilaisuuksia, seminaareja tai teemoitettuja, pitkäkestoisia koulutuskokonaisuuksia. Toteutamme myös tilaajan kanssa yksityiskohtaisesti suunniteltuja  tilauskoulutuksia.

Koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastosta (TVR):
Vuoden 2014 alusta tuli voimaan säädöskokonaisuus, jonka tarkoituksena on mm. edistää työvoiman osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin ja työurien pidentymiseen. Työnantajat, joilla ei ole verotuksessa oikeutta koulutusvähennykseen, voivat hakea koulutuskorvausta TVR:sta, joka korvaa hakemuksesta kalenterivuosittain jälkikäteen tietyn laskennallisen summan koulutuskorvauksena työnantajille tietyin ehdoin (lisätietoja ja ohjeistusta osoitteesta www.tvr.fi).

Koulutustarjonta
Edellinen 1 2Seuraava
Tilaa uutiskirje
Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksen uutiskirje ilmestyy noin kerran kuukaudessa. Tilaa se omaan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.
Pätevöittävät täydennyskoulutukset

> Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille (15 op)

Tilauskoulutukset

Toteutamme tilaajan kanssa suunniteltuja erilaajuisia koulutuskokonaisuuksia.

 


Yhteystiedot

Koulutussuunnittelijat
Terhi Hirsimäki, 040 830 0484
Anita Keski-Hirvi, 040 830 2241
Tuula Salo, 040 830 2386

Koulutussihteeri
Marjut Viljamaa, 040 830 2371

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö
Kaija Loppela,  040 830 3958
 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@seamk.fi
Ylös / Up