Fysioterapeuttien täydennyskoulutus suoravastaanottotoimintaan (10 op)

Milloin ja missä?

9.10.2014 – 23.4.2015

Orientaatio: 9.10.2014
Seinäjoen keskussairaala, Hanneksenrinne 7, iso luentosali

Jaksot 1 - 3: Seinäjoen keskussairaala, T/A-talo, käyntiosoite
Björkenheiminpuistotie (postiosoite Huhtalantie 53)

Kohderyhmä

Fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet fysioterapeutit, jotka työskentelevät täydennyskoulutuksen aikana perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, työterveyshuollossa tai yksityissektorilla tuki- ja liikuntaelinsairauksien parissa. Asiantuntijaopintoihin hakeutuvalta edellytetään vähintään kahden vuoden työkokemusta.

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti Etelä-Pohjanmaan alueella toimivia fysioterapeutteja, joiden työnantaja on käynnistämässä tai toteuttaa suoravastaanottotoimintaa. Opintojen suorittaminen edellyttää sitä, että opiskelijalla on mahdollisuus soveltaa asiakastyössään koulutuksen aikana opiskeltuja asioita.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa fysioterapeuttien kliinisiä tutkimisen taitoja ja muita akuuttivastaanottoon liittyviä osaamisen alueita toteutettaessa tule -asiakkaiden suoravastaanottotoimintaa eri sektoreilla. 

Sisältö

Koulutus alkaa selkäpotilaan hoidon ja kuntoutuksen alueellisella neuvottelu- ja koulutuspäivällä ja opintoihin orientoivalla informaatiolla     
Jakso 1 Tutkimisen kliiniset taidot selkä- lantiorenkaan ongelmissa 
Jakso 2 Niska-hartiaseudun kliininen tutkiminen
Jakso 3 Tutkimisen taidot yläraajaongelmissa  
Motivoiva ohjaus ja ravinnon merkitys tule -sairauksien ennaltaehkäisyssä ja kudosten paranemisessa
Tutkimisen taidot alaraajaongelmissa

Toteutus

Koulutuksessa on 9 lähiopetuspäivää. Lähiopetuksen tukena käytetään ohjatusti Moodle -oppimisympäristöä. Koulutus sisältää ennakkotehtäviä, välitehtäviä, lopputyön sekä osaamisen varmistamisen, joka toteutetaan työnohjauksellisina oppimistapahtumina yhteistoiminta-alueittain. Muille kuin EPSHP:n alueelta osallistuville fysioterapeuteille sekä yksityisille palvelutuottajille osaamisen varmistaminen toteutetaan EPSHP:n kuntoutuksen toimintayksikön toimesta.

Hinta

Hinta sisältää EPSHP:n alueella julkisella sektorilla toimiville opetuksen, tutoroinnin sekä työnohjauksellisen osaamisen varmistamisen (10 op), kahvit kontaktipäivinä ja sähköiset opiskelumateriaalit moodle –oppimis-ympäristössä. Lounas on omakustanteinen.

1560 € + alv 24 % eli yhteensä 1934,40 €, kun on 17–19 osallistujaa
1170 € + alv 24 % eli yhteensä 1450,80 €, kun on 20 – 22 osallistujaa

EPSHP:n ulkopuolisia ja yksityisiä palveluntuottajia laskutetaan erikseen työnohjauksellisesta osaamisen varmistamisesta 160 €/henkilö + alv. Heillä koulutuksen kokonaishinta on siten

1720 € + alv 24 % eli yhteensä 2132,80 €, kun on 17–19 osallistujaa
1330 € + alv 24 % eli yhteensä 1649,20 €, kun on 20 – 22 osallistujaa

Koulutus laskutetaan pääsääntöisesti kahdessa samankokoisessa erässä: ensimmäinen erä joulukuussa 2014 ja toinen erä toukokuussa 2015.

Hakeminen

Viimeistään 22.8.2014 klo 12.00

  
Hakulomake avautuu linkistä: http://www.lyyti.in/Ft_laajennettu_tehtavankuva 

Opiskelijavalinnat tehdään 31.8.2014 mennessä ja valittujen tulee varmistaa osallistumisensa koulutukseen 4.9.2014 mennessä.

Lisätietoja

Lehtori Tarja Svahn
tarja.svahn(a)seamk.fi
puh. 020 124 5174

Suunnittelija Tuula Salo
tuula.salo(a)seamk.fi
puh. 020 124 5098

Ylös / Up