Tilauskoulutukset

Toteutamme tilaajan kanssa suunniteltuja eri laajuisia koulutuskokonaisuuksia.
Esimerkkejä toteutuneista tilauskoulutuksistamme:
 • Minä asiakaspalvelijana
 • Hyvät työyhteisötaidot
 • Kohti hoitokulttuurin muutosta
 • Lastensuojelun työvälineitä
 • WHO:n imetysohjaajakoulutus
 • Turvallinen injektionanto ventrogluteaaliseen pakaralihakseen
 • Laatua veri- ja virtsanäytteiden ottamiseen
 • Hätäensiapu
 • Työyhteisön ergonomia
 • Hoitotyön kirjaaminen
 • Eettiset kysymykset vammaispalvelussa
 • Eettiset kysymykset hoitotyön arjessa
 • Näkökulmia omahoitajuuteen kotihoidossa
 • Oma asiantuntijuus ja voimavarat hoitotyössä
 • Muistisairaan hoito ja kuntoutus
 • Ikääntyneen lääkehoidon erityispiirteet
 • Ikääntyneen ravitsemus ja haasteelliset ruokailutilanteet
 • Kuolevan hoitotyö
Yhteystiedot

Koulutussuunnittelijat

Terhi Hirsimäki, 040 830 0484
Anita Keski-Hirvi, 040 830 2241
Tuula Salo, 040 830 2386

sähköpostit muotoon: etunimi.sukunimi@seamk.fi

Ylös / Up