fi/Tutkimus & kehittäminen/Palvelutoiminta/Yrittäjyyden tutkiminen

Yrittäjyyden tutkiminen

Tutkimusalueet

Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen

  • Uuden liiketoiminnan synnyttäminen, yrittäjyysmahdollisuudet
  • Verkostoituminen
  • Kasvu ja kasvun hallinta
  • Omistajanvaihdokset

Sisäinen laskentatoimi ja yrityksen rahoitus

  • Strateginen laskentatoimi (ABC, BSC jne), kustannusjohtaminen
  • Likviditeettihallinto
  • Arvonmääritys

Asiantuntijapalvelut ja niiden hankinta
Elämysten kokeminen, elämystuotanto
Nyky-espanjan verbisyntaksi  

 

Yrittäjyyden tutkimusryhmä

Tutkimusryhmän vastuullisena johtajana toimii KTT, dosentti Elina Varamäki. Lisäksi tutkimusryhmään kuuluvat KTT, yliopettaja Kirsti Sorama, KTT, VTM, yliopettaja Anmari Viljamaa, KTT, yliopettaja Sanna Joensuu, KTT, yliopettaja KTT, dosentti Aapo Länsiluoto, projektitutkija MMM Juha Tall, lehtori FM Tarja Heikkilä sekä tutkija Marja Katajavirta. Ulkopuolisena asiantuntijatutkijana ryhmässä toimii KTT Erno Tornikoski ESC Saint Etiennestä, Ranskasta.

Tutkimusryhmä toimii verkottuneena suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimusyksiköiden kanssa. Erittäin kiinteää yhteistyötä ryhmä tekee Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortiossa Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Vaasan yliopiston tutkijoiden kanssa.

Tutkimuksen painopistealueet ovat: omistajavaihdokset ja yritysten jatkuvuus, pk-yritysten kasvu ja verkostoituminen, uudet innovatiiviset liiketoiminnat sekä opiskelijayrittäjyys

Lisätietoja

Tutkijayliopettaja, dosentti, KTT
Varamäki Elina
puh. 040 830 5189
elina.varamaki(a)seamk.fi
Ylös / Up