Projektit

412_opiskelijat_310x180.png 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun projekteissa tuotetaan uutta tietoa sekä sovelletaan ja siirretään sitä edelleen yrityksiin ja yhteisöihin. Hanketoimintaamme kuuluu tutkimus- ja kehittämisprojekteja sekä tuotekehitystyötä. Myös opiskelijoiden opinnäytetyöt ovat usein toimeksiantoja yrityksiltä ja yhteisöiltä tai osa laajempaa tutkimus- ja kehittämishanketta. Projektitoimintaa on kaikilla SeAMKin aloilla.

SeAMKissa on käynnissä noin 100 TKI-hanketta. Vuoden 2012 yhteenlaskettu TKI-toiminnan volyymi oli noin 8,5 miljoonaa euroa, josta ulkopuolisen tutkimusrahoituksen osuus oli lähes 5,4 miljoonaa euroa. Yhteensä vuositasolla TKI-työtä tehdään SeAMKissa noin 85 henkilötyövuotta. Lähes puolet SeAMKin henkilökunnasta osallistuu TKI-työhön esimerkiksi tekemällä osan työajastaan TKI-hankkeelle. Projektit toteutetaan yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa.


Ylös / Up