Tekniikan ala

Päättyneiden projektien raportteja
 • ROBO-puulaaki
  ROBO-puulaaki on yhteistyömuoto Etelä-Pohjanmaan lukioiden, yritysten ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön välillä. Kurssin idea on, että kolmen hengen oppilasryhmät toimivat robotin asentajina, ohjelmoijina sekä esitysten koreografeina. Oppilasryhmät esiintyvät yhdessä robotin kanssa keväällä 2013 käytävässä finaalissa, jossa kisataan Etelä-Pohjanmaan robomestaruustittelistä. ROBO-puulaakin tavoite on innostaa nuoria tekniikan alalle ja toisaalta lisätä eteläpohjalaisen teknologiateollisuuden tunnettuutta myös suurelle yleisölle. ROBO-puulaakia rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto ja se kestää vuoden 2013 loppuun. Toiminnalla tavoitellaan pitkäaikaista yhteistyötä. 

  EPliitto_teksti.jpg
 • Koneteknologiakeskus SeAMK

  Hankkeen tavoitteena oli tuoda Koneteknologiakeskus SeAMKin tarjoamat palvelut tutuiksi Etelä-Pohjanmaan teknologiateollisuuden pk-yrityksille, ja vahvistaa yhteistyötä yritysten ja SeAMK Tekniikan välillä. Tekniikan yksiköllä on mahdollisuus tarjota huippulaboratorioitaan ja osaamistaan esimerkiksi erilaisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Hanke aktivoi yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja tehostamaan tuotantoaan sekä edistää yritysten välistä yhteistyötä.

  Koneteknologiakeskus SeAMK oli ESR-projekti, jota rahoittavat ELY-keskus, yritykset ja SeAMK. Projekti toteutettiin vuosien 2010–2014 aikana. Projektiin otettiin mukaan Etelä-Pohjanmaan alueelta 35 kehittämishaluista pk-yritystä, joiden kanssa yhteistyössä toteutettiin pilottiprojekteja laboratorioiden laitteita hyödyntäen.

  Hankkeen toteutusaikana toteutettiin useita kymmeniä yritysprojekteja ja järjestettiin 20 teknologiaworkshopia sekä kolme seminaaria ajankohtaisista aihepiireistä konetekniikan alalta. Laboratoriolaitteita hyödynnettiin tuotantoautomaatiota edistävien demoympäristöjen luomisessa. Hyvinä esimerkkeinä toimeksiannoista ovat esimerkiksi koordinaattimittaukset, muottien valmistukset, materiaalitutkimukset, layout-suunnittelut, työkalujen kehittämiset, kone- ja laitesuunnittelut, asetusaikojen analysoinnit, konenäkösovelluksen suunnittelut, jne. Konetekniikka-aiheisista workshopeista tullaan ottamaan jatkuvan toiminnan malli.

  SeAMK Tekniikan palvelut olivat myös muidenkin kuin pk-yritysten käytettävissä. Yksityisten henkilöiden tai Koneteknologiakeskus SeAMK -hankkeen ulkopuolisten yritysten toimeksiannot tehtiin hankkeen ulkopuolella maksullisena palvelutoimintana.

  > Jatkossa toimeksiannot tehdään Koneteknologiakeskus SeAMK -brändin alla eri tekniikan alan palveluina.
   

   Projektin järjestämät workshopit

   

         
   vipuvoimaa 2 (1).jpg ELY (1).jpg   sosiaali (1).jpg

   

 • Puu-Hubi

  Puu-Hubi projektin tarkoitus oli luoda Etelä-Pohjanmaalle alueellinen puukerrostalorakentamisen osaajaverkosto. Puu-Hubin avulla puurakentamisen ja korjausrakentamisen osaaminen Etelä-Pohjanmaalla nostetaan uudelle tasolle. Verkoston käytössä oli sekä Tampereen teknillisen yliopiston että Seinäjoen ammattikorkeakoulun rakentamisen asiantuntijat. 

  Jäsenyritykset
  Seminaarien luentomateriaalit
  Pidetyt koulutukset
  Raportit


  vipu_esr_elyk.jpg

 • Koneteollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen
 • MAKR Living Lab
 • Pk-yritysten toiminnallisen tehokkuuden kasvattaminen (TOTE)
  Pk-yritysten toiminnallisen tehokkuuden kasvattaminen (TOTE) -projekti toteutettiin vuosien 2014 - 2015 aikana. Projekti oli esiselvitystyyppinen ja se kohdistui pk-yrityksiin keskittyen tuotannonohjaukseen ja tuotantoverkoston kysymyksiin.

  tote_kaavio.jpg
  PROJEKTIN JÄRJESTÄMÄT WORKSHOPIT

  11.06.2014 Toiminnan tehostaminen
  03.02.2015 Toiminnanohjausjärjestelmät

  RAPORTIT

  Työkalu manuaalivaiheen tekemiseen.pdf
  Verkostosimulointiraportti.pdf


  SEAMK_VAAKA_RGB.jpg      Etela-PohjanmaanLiitto_Logo2014.png      EU_Vipuvoimaa.jpg        eu_aluekehitysrahasto.jpg
 • Työpaikkaopinnot

  Työpaikkaopintojen (ohjattu harjoittelu, projektiopinnot ja opinnäytetyö) kehittäminen insinöörikoulutuksessa projekti toteutettiin Etelä-Pohjanmaan liiton rahoituksella (EAKR). Projektiaika oli 1.12.2010 -31.5.2014.

  Projektin tarkoituksena oli kehittää ja testata työpaikkaopintojen toimintamallit, joiden tuloksena opiskelijat valmistuvat nopeammin ja ovat valmiimpia työelämään. Lisäksi tavoitteena oli lisätä ja vahvistaa opettajien työelämäyhteyksiä sekä saada erityisesti pk-yrityksiä tarjoamaan opiskelijoille työpaikkaopintoja. Yrityksiä oli mukana 75, joista pk-yrityksiä oli 63.

  Palautekyselyjen perusteella harjoittelussa olevista opiskelijoista 40 % halusi opettajan ottavan yhteyttä ja projektiopinnoissa olevista 50 %. Työnantajista 70 % piti tärkeänä opettajan tapaamista tai yhteyden ottoa ennen harjoittelua ja projektiopintoja. Opinnäytetyön osalta osapuolet pitävät opettajan ohjausta erottamattomana osana prosessia. Saadun palautteen perusteella toimintamallia tarkennettiin. Opiskelijoiden, opettajien ja työnantajien palautteissa työpaikkaopintojen kehittämisen keskeiseksi kulmakiveksi nousi toimiva ja aktiivinen ohjaus, yhteydenpito, selkeä ohjeistus ja toimiva palautejärjestelmä.

  Keskeisiä tuloksia olivat toimintamalli, työpaikkaopintojen ohjeet opiskelijoille, opettajille ja työnantajille sekä lisääntynyt yritysyhteistyö. SeAMK Tekniikan työpaikkaopintojen toimintamallissa jokaiselle opiskelijalle nimetään ohjaaja riittävän ajoissa ja seurataan opiskelijan etenemistä. Esimerkiksi Rakennustekniikassa jokaiselle opiskelijalle on vuodesta 2012 alkaen nimetty ohjaaja opintojen alusta koko opiskeluajalle ja jokaiselle luokalle oma tutor-opettaja. Ohjauksen merkitys tavoitteiden saavuttamiseksi, jatkuvan ohjauksen tarve ja ohjaustarpeen vaihtelu opiskelijoittain on selkeästi tiedostettu. Projektin aikana tarkasteltiin myös työpaikkaopintojen ajoitusta ja harjoittelun osalta sen jakamista pienempiin osiin. Toimintamallin käyttöön otolle ja edelleen kehittämiselle syntyi projektin aikana hyvät edellytykset. 

  Etela-PohjanmaanLiitto_Logo2014.pngEU_Vipuvoimaa.jpg        Eu sosiaalirahasto.jpg

   
   
   
   
   
   
   
   

   

Ylös / Up