Koneteknologiakeskus SeAMK

Hankkeen tavoitteena oli tuoda Koneteknologiakeskus SeAMK:n tarjoamat palvelut tutuiksi Etelä-Pohjanmaan teknologiateollisuuden pk-yrityksille, ja vahvistaa yhteistyötä yritysten ja SeAMK Tekniikan välillä. Tekniikan yksiköllä on mahdollisuus tarjota huippulaboratorioitaan ja osaamistaan esimerkiksi erilaisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Hanke aktivoi yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja tehostamaan tuotantoaan sekä edistää yritysten välistä yhteistyötä.

Koneteknologiakeskus SeAMK oli ESR-projekti, jota rahoittavat ELY-keskus, yritykset ja SeAMK. Projekti toteutettiin vuosien 2010–2014 aikana. Projektiin otettiin mukaan Etelä-Pohjanmaan alueelta 35 kehittämishaluista pk-yritystä, joiden kanssa yhteistyössä toteutettiin pilottiprojekteja laboratorioiden laitteita hyödyntäen.

Hankkeen toteutusaikana toteutettiin useita kymmeniä yritysprojekteja ja järjestettiin 20 teknologiaworkshopia sekä kolme seminaaria ajankohtaisista aihepiireistä konetekniikan alalta. Laboratoriolaitteita hyödynnettiin tuotantoautomaatiota edistävien demoympäristöjen luomisessa. Hyvinä esimerkkeinä toimeksiannoista ovat esimerkiksi koordinaattimittaukset, muottien valmistukset, materiaalitutkimukset, layout-suunnittelut, työkalujen kehittämiset, kone- ja laitesuunnittelut, asetusaikojen analysoinnit, konenäkösovelluksen suunnittelut, jne. Konetekniikka-aiheisista workshopeista tullaan ottamaan jatkuvan toiminnan malli.

SeAMK Tekniikan palvelut olivat myös muidenkin kuin pk-yritysten käytettävissä. Yksityisten henkilöiden tai Koneteknologiakeskus SeAMK -hankkeen ulkopuolisten yritysten toimeksiannot tehtiin hankkeen ulkopuolella maksullisena palvelutoimintana ja jatkossa Koneteknologiakeskus SeAMK -brändin alla eri  Tekniikan alan palveluina.
 

Pidetyt workshopit

Koneteknologiakeskus SeAMKin palvelut hankkeen jälkeen
Rahoittajat
       
 vipuvoimaa 2 (1).jpg ELY (1).jpg   sosiaali (1).jpg

SeAMK Tekniikka

Konetekniikan laboratorio
Käyntiosoite:

Kampusranta 11 E
60320 Seinäjoki
Postiosoite:
PL 64, 60101 Seinäjoki
Puh. 020 124 3000 (vaihde) tekniikka(a)seamk.fi

>KARTTA 

Ylös / Up