fi/Tutkimus & kehittäminen/Projektit/Projektien omia sivuja/Alumnista mentoriksi - Korkeakouluopinnoista sujuvasti työelämään

Alumnista mentoriksi - Korkeakouluopinnoista sujuvasti työelämään

Loading...

Mitä on mentorointi?

Mentorointi on tapa siirtää tietoa ja osaamista kokeneemmalta (mentori) henkilöltä kokemattomammalle (mentoroitava tai aktori) liittyen esim. työhön tai opintoihin. Mentorointi on tavoitteellinen vuorovaikutussuhde, joka perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. 

Haku mentorointiohjelmaan 

SeAMK mentorointiohjelman idea on tukea opiskelijaa siirryttäessä koulusta työelämään, neuvoa urakehityksessä, edistää työelämäverkostoitumista sekä antaa opiskelijoille käytännön tietoa alastaan. Mentorointi on parityöskentelyä, jota tuetaan yhteistapaamisilla ja pientapaamisilla. 

SeAMK mentorointiohjelmaan voit hakea ympäri vuoden, mutta huomaathan, että parinvalinta tapahtuu syyskuussa. Haethan siis heti lukuvuoden alussa! 

Opiskelijat otetaan mukaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Hakukriteerinä on, että sinulla on kasassa 120 opintopistettä. Mentoreilta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta ja heidät valitaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

Mentorointiohjelma käynnistyy lokakuussa perehdytystilaisuuksilla. Näiden lisäksi on tammikuussa kaikille yhteinen välitapaaminen sekä huhtikuussa päätöstilaisuus.

Ohjelmaan haetaan oheisilla lomakkeilla. Huom! Täytäthän lomakkeen huolellisesti, että löydämme parhaat mentoriparit!


Opiskelija ilmoittaudu ohjelmaan: TÄSTÄ

Mentori ilmoittaudu ohjelmaan: TÄSTÄ

 • SeAMKin opiskelija, haluatko mentorin?

  Oletko yksi monista, joita mietityttää työelämään siirtyminen opiskelun jälkeen? Haluaisitko keskustella oman alasi ammattilaisen kanssa työelämästä ja siellä pärjäämisestä? Tai oletko aikuisopiskelija, jolla on toiveena uranvaihto valmistumisen myötä?

  Mentorointiohjelman kautta opiskelijat saavat oman työelämässä toimivan mentorin, jonka kanssa voi keskustella työelämästä ja sen vaatimuksista ja miettiä omia taitojaan. Ohjelma kestää yhden lukuvuoden ja tapaamisia opiskelijan ja mentorin välillä on noin kerran kuukaudessa. Mentorointiohjelma kuuluu vvo-opintoihin ja siitä on mahdollista saada max. 2 opintopistettä opintopäiväkirjaa vastaan. 

  Hae mukaan SeAMKin mentorointiohjelmaan!

  Mentorointiohjelmaan valitut opiskelijat saavat oman työelämässä toimivan mentorin, jonka kanssa voi keskustella työelämästä ja sen vaatimuksista ja miettiä omia taitojaan. Ohjelma kestää yhden lukuvuoden ja tapaamisia opiskelijan ja mentorin välillä on noin kerran kuukaudessa.

  Lyhyesti ohjelmaan osallistuvan opiskelijan edut/velvollisuudet

  • mentorointiohjelmassa on kolme yhteistilaisuutta: aloitus lokakuulla, välitapaaminen tammikuussa ja päätöstilaisuus huhtikuussa


  • paritapaamiset/yhteydenpito sovitaan mentorin kanssa. Tapaamisia on yleensä 4-8
  riippuen parin aikatauluista

  • mentori haetaan mahdollisimman hyvin opiskelijan tarpeisiin ja toiveisiin sopivaksi kaikilta SeAMKissa opiskeltavilta aloilta. Esimerkiksi suunnittelusta kiinnostuneelle haetaan suunnittelijaa, pankkialasta kiinnostuneelle haetaan pankkialan ammattilaista jne. Ellei mielenkiinnon kohde ole selvä, niin haetaan mahdollisimman kokenutta mentoria, jotta opiskelija saisi laajan kuvan omasta alastaan.

  • omalta mentorilta voi kysellä asioista mm. työelämään, työnhakuun, cv:n kirjoitukseen, uraan, opiskeluun, omaa alaa koskeviin mahdollisuuksiin yms. liittyen

  • työelämäverkosto vahvistuu

  • vuorovaikutustaidot kehittyvät

  • opiskelija pitää opintopäiväkirjaa

  Kiinnostuitko, ota yhteyttä:

  Eija Rintamäki projektipäällikkö SeAMK
  puh. 040 830 2404

  Helena Hannu yrityspalvelupäällikkö SeAMK
  puh. 040 830 4238

  Jussi-Matti Kallio, Elintarvike ja maatalous 

  puh. 040 680 7150 

  Sinikka Volanto, Sosiaali- ja terveysala 

  puh. 040 830 2179 

 • Haluatko mentoriksi?

  Olet alasi ammattilainen, joka on toiminut työelämässä aktiivisesti vähintään kolme vuotta. Mentorina olet motivoitunut sparraamaan opiskelijaa valmistumisvaiheessa ja kertomaan tulevista työelämän haasteista. Sinulla on halua ja mahdollisuus järjestää aikaa yhteisiin tapaamisiin opiskelijan kanssa. Mentorina saat tuoretta tietoa ja uusia ideoita sekä tilaisuuden kehittää vuorovaikutustaitoja.

  Mentorointi tarjoaa monenlaisia hyötyjä opiskelijalle. Parhaimmillaan mentorointi on kuitenkin antoisaa molemmille osapuolille. Mentori joutuu pohdiskelemaan kokemustaan ja uraansa opiskelijan kanssa keskustellessa sekä kiteyttämään ja analysoimaan omaa osaamistaan työvuosien varrelta. 

  Kiinnostuitko, ota yhteyttä:

  Eija Rintamäki, Tekniikka
  puh. 040 830 2404

  Helena Hannu, Liiketoiminta ja kulttuuri
  puh. 040 830 4238

  Jussi-Matti Kallio, Elintarvike ja maatalous 

  puh. 040 680 7150 

  Sinikka Volanto, Sosiaali- ja terveysala 

  puh. 040 830 2179 

  Jennika Hakola, Kv-toiminta

  puh. 040 830 0445

Alumnista mentoriksi -projektin tavoite on edistää valmistuvien korkeakouluopiskelijoiden joustavaa siirtymistä työelämään. 
Rahoittajat
vipu_esr_elyk.jpg
Yhteystiedot

Eija Rintamäki
projektipäällikkö / Tekniikka
puh. 040 830 2404          
eija.rintamaki(a)seamk.fi

Helena Hannu
Liiketoiminta ja kulttuuri
puh. 040 830 4238
helena.hannu(a)seamk.fi

Sinikka Volanto
Sosiaali- ja terveysala
puh. 040 830 2179
sinikka.volanto(a)seamk.fi

Jussi-Matti Kallio
Elintarvike ja maatalous
puh. 040 680 7150
jussi-matti.kallio(a)seamk.fi

Jennika Hakola
Kv-toiminta
puh. 040 830 0445
jennika.hakola(a)seamk.fi

 

Muuta alumnitoimintaa

 

Ylös / Up