Frami Food

Uusi oppimisen ympäristö kasvattaa moniosaajia elintarvikesektorille. Frami Food on Seinäjoen ammattikorkeakoulun vetämä, lokakuussa 2013 alkanut hanke, joka luo, kehittää ja liimaa Euroopan aluekehitysrahaston tuella ammattikorkeakoulun ja yritysten välisiä yhteyksiä entistä tiiviimmiksi. Yritysyhteistyön lisäksi uusien oppimisympäristöjen kehittäminen ja laaja-alainen opiskelija- ja opiskeluyhteistyö synnyttää ideoita ja innovaatioita. Kansallinen rahoittaja hankkeelle on Etelä-Pohjanmaan Liitto. Elokuussa 2013 agrologien, insinöörien ja restonomien koulutus yhdistettiin saman katon alle. Elintarvikeketjun osaajille entistä keskeisemmäksi on tulossa laaja moniosaaminen mukaan luettuna hyvä työelämätuntemus. Läheinen työelämäyhteistyö on myös opintoja motivoiva tekijä. Harjoitteluvaihe on tyypillinen opintovaihe, jossa työelämään pääsee kunnolla tutustumaan. Frami Food -hankkeessa kehitetään edelleen yhteistyötä eteläpohjalaisten yrittäjien ja SeMK Elintarvike ja maatalouden opiskelijoiden välille.

Tulevaisuudessa yhä tärkeämpi osaamisen muoto on moniosaaminen. Koulutuksen ja tutkimuksen rooli uuden tiedon tuottajana korostuu. Frami Food jalkauttaa koulutusta, tutkimusta ja tuotekehitystä kentälle, koko pellolta pöytään - elintarvikeketjun mittaiselle saralle. Uudet, koulutetut osaajat ovat käyneet läpi yhtenäisen, uutta teknologiaa ja yritysyhteyksiä hyödyntäneen polun. Elintarvikealan yrittäjät saavat osaajia, jotka entistä paremmin kykenevät vastaamaan nopeisiin muutoksiin ja uskaltavat rohkeasti tarttua uusiin haasteisiin ja ongelmiin.

Korkea teknologia ja vastuullinen tuotanto kantavina teemoina

Frami Food -hankkeessa kehitetään korkeakoulun eri oppimisympäristöjä kantavina teemoina korkea teknologia ja vastuullinen tuotanto. Elintarvikeketju on monipolvinen ja vaatii monipuolista osaamista. Tiedon keruuta mm. mittausteknisin laittein hyödynnetään monipuolisesti ketjun eri vaiheissa niin opetuksessa kuin yrityskentän materiaalipankkina. Opiskelijat saavat samalla arvokasta kokemusta arkipäivän työtehtävistä ja yritykset oppivat paremmin tuntemaan ja hyödyntämään koulutuskenttää.

Frami Food on nimeään myöten kansainvälisyyttä korostava hanke. Omat henkiset ja taloudelliset voimavarat Suomessa ovat rajalliset, ja merkittävä osa tarvitsemastamme tiedosta tuotetaan ulkomailla. Uudet oppimisympäristöt voivat myös nostaa esille piilossa olevaa osaamista: kiinnostuksemme kohteet, harrastukset, verkostot sekä sosiaalinen media ovat kansainvälistäneet elämäämme. Frami Foodin keskeisenä tavoitteena on luoda moniosaajille oppimisen ympäristö, jossa tietoa hankitaan ja käytetään entistä enemmän verkostojen kautta, uutta luoden.

Lisätiedot:

SeAMK Elintarvike ja maatalous
Projektipäällikkö, Nina Alkava
puh. 044 277 0366
sähköposti:
nina.alkava(a)seamk.fi

 

EU_Vipuvoimaa.jpgEu aluekehitys.jpgEtela-PohjanmaanLiitto_Logo2014.png

Ylös / Up