Hydro-Pohjanmaa

Tämän hankkeen tavoitteena on löytää maatalouden vesiensuojeluun uusia keinoja, joilla edistetään vesistöjen ekologisen ja kemiallisen tilan paranemista. Hankkeen toiminnallisina tavoitteina on:

  • Maatilakohtaisten ja alueellisten hyviä käytänteitä sisältävien toimintamallien laatiminen
  • Maataloustuotannon kannattavuuden parantaminen logististen ratkaisujen ja ravinteiden kierrätyksen avulla
  • Ravinteiden hyödyntämisen ja ravinnetaseiden parantaminen kustannustehokkaasti
  • Maatalouden aiheuttaman vesistökuormituksen vähentäminen
  • Tiedon ja hyvien käytänteiden levittäminen hankealueella

Lataa Hydro-Pohjanmaan posteri.pdf

 

YHTEYSTIEDOT

Sarita Ventelä, projektipäällikkö

puh. 040 680 7110
e-mail: sarita.ventela(a)seamk.fi

SeAMK Elintarvike ja maatalous
Ilmajoentie 525
60800 Ilmajoki

Lanta

Selvitykset

Julkaisut

Infolehtiset

Lantaseminaari 26.3.2014
Nimi
Seminaariohjelma.pdf (231,8 kB)
Hellstedt.pdf (3,11 MB)

GIS-pohjainen selvitys
Ylös / Up