Puhu minulle suomea

Haastamme sinut mukaan: puhu suomea ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa!

Campaigning for the use of Finnish language with International Business and Nursing students in Seinäjoki UAS.

Tietoa Puhu minulle suomea -kampanjasta

Puhu minulle suomea -kampanjan tavoitteena on kannustaa ja antaa kansainvälisille opiskelijoille mahdollisuus puhua suomea arkipäivän tilanteissa. Kampanjalla muistutetaan myös siitä, että vähäisempikin sanavarasto ja kielitaito riittävät hyvään vuorovaikutukseen vieraalla kielellä. Kansainvälisten opiskelijoiden suomen kielen taito helpottaa työharjoittelupaikan löytymistä ja työllistymistä sekä nopeuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista.

Keväällä 2014 kampanja toteutettiin niiden Nursing- ja International Business -ryhmien kanssa, joilla on ollut suomi vieraana kielenä (S2) -opintoja kevään 2014 aikana. Viikoilla 7–12 kampanjaan osallistuvat opiskelijat keräsivät merkintöjä sinikantiseen SUOMI FINLAND -kisapassiinsa asioimalla mm. opiskelijaruokalassa tai -kahvilassa, opintotoimistossa, Korkeakoulukirjastossa tai ystäväperheen kanssa suomeksi. Kampanjan tunnuksena toimivat Puhu minulle suomea -rintanapit, joiden avulla opiskelija ilmaisee toivovansa, että haluaa harjoitella kommunikointia suomeksi.

Tarkemmat ohjeet käytännön toteutusta koskien on lähetetty asianosaisille opiskelijoille sekä asiointipisteiden henkilökunnalle, ystäväperheille ja ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden ohjaajille. Kampanjan toteutuksesta vastaa Work for Future -hanke yhdessä S2-opettaja Sirkka Niemisen kanssa.

Ajankohtaista: Puhu minulle suomea -konseptia kehitetään parhaillaan erillisistä kampanjatoteutuksista kohti pysyvää mallia, jossa paikallisten kanssa vuorovaikutukseen kannustavat tehtävät tulevat olemaan pakollinen osa kansainvälisille opiskelijoille tarjottuja suomen kielen opintojaksoja.

Lisätietoja Work for Future -hankkeen projektipäälliköltä: maria.loukola(a)seamk.fi.

Information about the ”Puhu minulle suomea” campaign

Learning the Finnish language facilitates finding an internship and a job in our region. It also helps the students to integrate into the local community. The aim of the campaign called“Puhu minulle suomea” (translation: “Talk with me in Finnish”) is to encourage and provide the international degree students a possibility to use Finnish in everyday situations. The campaign also reminds us all that even not so perfect vocabulary or grammar, are sufficient for good communication in a foreign language.

The campus activities involved with the campaign included for example the student cafeterias and restaurants, Friend Families, Student Affairs Offices and the Academic Library. In all these places and many others, the students could collect markings to their blue SUOMI FINLAND competition passports. The “Puhu minulle suomea” campaign pins act as a symbol of the campaign and by wearing them the students indicate their willingness to practise communication in Finnish.

During spring 2014, the campaing was implemented with those International Business and Nursing degree programmes who had mandatory Finnish as a Foreign Language (S2) classes during spring 2014.  The detailed campaign instructions were sent to the people involved. The campaign was executed by the project “Work for Future”, together with the S2 teacher Sirkka Nieminen.

Current news: The "Puhu minulle suomea" concept is currently being developed from separate campaign executions towards a permanen model where the tasks which encourage students to speak Finnish with locals will be a mandatory part of the Finnish language courses offered for the international students.

More information from the Work for Future Project Manager: maria.loukola(a)seamk.fi

Ylös / Up