Työelämäsertifikaatti

Work for Future -hankkeen toimesta SeAMKissa otetaan lukuvuoden 2014-2015 aikana käyttöön Amiedun kehittämä Työelämäsertifikaatti, jonka voivat jatkossa suorittaa kaikki SeAMKin ulkomaiset tutkinto-opiskelijat. Työelämäsertifikaatti on työnantajalle osoitus siitä, että opiskelija on tutustunut suomalaisen työelämän pelisääntöihin ja työkulttuuriin. 

Työelämäsertifikaattiin liittyvä opiskelumateriaali sisältää muun muassa seuraavia asioita:

  • asenne työelämässä ja yleiset työelämätaidot
  • työsopimus, työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
  • työmarkkinajärjestelmä
  • työntekijän vakuutukset, verotus ja työsuojelu

Tutustu Työelämäsertifikaatin opiskelumateriaaliin

Työelämäsertifikaatin lisäksi SeAMKin ulkomaiset tutkinto-opiskelijat perehtyvät suomalaiseen työelämään ja kulttuuriin monipuolisesti opintojensa aikana.

Ylös / Up