Kotiovelta liikkeelle

Kotona pidempään muistisairaana seurantateknologian ja fyysisen aktiivisuuden avulla
Kotiovelta liikkeelle -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään keinoja, joilla muistisairauden lievässä vaiheessa olevat henkilöt voisivat turvallisemmin liikkua lähiympäristössään. Hankkeessa selvitetään, voiko seurantateknologialla ja ohjatulla arjen liikunnalla tukea muistisairaan kotona asumista ja vähentää eksymisvaaraa. Kotiovelta Liikkeelle -hankkeen tutkimukseen valitaan 30 henkilöä. Osallistujat jakaantuvat kolmeen 10 hengen ryhmään seuraavasti:
  1. yksilöllinen arjen liikuntaohjelma, seurantateknologia, muisti- ja liikuntatestit ja tilannekartoitus sekä seurantakäynnit 
  2. seurantateknologia, muisti- ja liikuntatestit, tilannekartoitus sekä seurantakäynnit 
  3. muisti- ja liikuntatestit, tilannekartoitus sekä seurantakäynnit.

Tavoitteena on aktivoida muistisairasta liikkumaan itsenäisesti ja mielekkäästi arjessa sekä lisätä turvallisuutta arkisen liikkumisen ohjauksen ja seurantateknologian avulla. Seurantateknologiana on helppokäyttöinen, rannekemallinen laite, jonka avulla eksynyt henkilö voidaan paikantaa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön hallinnoimassa hankkeessa syntyy tutkimustietoa siitä, miten liikunnanohjaus yhdistettynä seurantateknologian käyttöön lisää muistisairaan turvallista liikkumista. Hankkeen tuloksena luodaan yksilöllisen liikkumissuunnitelman, seurantateknologian ja tehostetun ohjauksen yhdistävä palvelukokonaisuus. Lisäksi mallinnetaan seurantaprosessi auttamaan eksymisvaarassa olevan muistisairaan turvallista liikkumista.

Hankkeessa on aktiivisesti mukana 42 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun eri koulutusohjelmista. He osallistuvat tutkimusaineiston keräämiseen interventiokäyntien aikana.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön lisäksi mukana tutkimuksessa ovat Seinäjoen kaupunki, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä sekä viisi yksityistä hoiva- ja palveluyksikköä: Esperi Care Oy, Mikeva Oy, Mehiläinen Oy / Hoivakartano, Kivipuro ry ja Lapuan Saarenpään palvelukoti ry. Yhteistyötahoja ovat lisäksi Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys ry, Seinäjoen keskussairaala ja Muistiliitto ry. Hankkeelle on myönnetty Tekesin EAKR-rahoitusta, ja se kuuluu kansalliseen Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelmaan. Hankkeen kesto on kaksi vuotta.


Lisätietoja

Merja Riikonen
merkku.riikonen(a)gmail.com
puh. 045 265 8881

Ylös / Up