fi/Tutkimus & kehittäminen/Projektit/Projektien omia sivuja/Virtuaalitilojen kehittämishanke

Virtuaalitilojen kehittämishanke

SeAMK Elintarvike ja maataloudessa on käynnistynyt huhtikuussa 2013 kaksivuotinen hanke, jossa kehitetään virtuaalinen oppimisympäristö maatalousopiskelijoiden työharjoittelun tueksi.

Hankkeessa on mukana eteläpohjalaisia harjoittelumaatiloja, jotka ovat sitoutuneet uuden huipputeknologian käyttöön. Hanke on EAKR-rahoitteinen, jossa Etelä-Pohjanmaan liiton lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulu on rahoittajana.

Hankkeen tavoitteet ovat
• Uuden osittain mobiilin virtuaalisen oppimisympäristön kehittäminen (virtuaalimaatilat)
• Oppimisympäristön ja uuden toimintamallin pilotointi Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksikössä sekä harjoittelumaatiloilla
• Työharjoitteluun liittyvien tietovirtojen kuvaaminen julkaisun muodossa

Virtuaalimaatila-oppimisympäristöllä tuetaan työharjoittelun kulkua alusta loppuun. Opiskelija hyötyy oppimisympäristöstä jo ennen työharjoittelun alkua, sillä hänellä on mahdollisuus tutustua harjoittelutiloihin virtuaalisesti sekä käyttää tietoja myös muissa oppimistehtävissä opiskelun aikana. Tällöin orientoituminen tulevaan työtehtävään on helpompaa. Työharjoittelija pitää yllä virtuaalimaatilan tietoja harjoittelun aikana, jolloin tieto pysyy ajantasaisena.

Oppimisympäristön tiedonkeruu toteutetaan osittain mobiilisti, jonka vuoksi tiedot voidaan kirjata ympäristöön missä tahansa. Ympäristöön toteutetaan mobiilikäyttöliittymän lisäksi verkkokäyttöliittymä. Hanke tuottaa tietovirtakuvauksen, josta ilmenee maatalousalan työharjoitteluprosessin tietovirrat. Tietovirtakuvauksesta laaditaan julkaisu, joka on saatavilla Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjasta sen ilmestyessä.

Hankkeessa pilotoidaan uutta oppimisympäristöä. Ympäristö tulee jäämään SeAMK Elintarvike ja maatalouden käyttöön ja se tulee olemaan oleellinen osa maatalousopiskelijoiden työharjoittelua hankkeen jälkeen.

Lisätiedot

SeAMK Elintarvike ja maatalous
Ari Sivula, projektipäällikkö
puh. 040 830 2374
sähköposti: ari.sivula(a)seamk.fi

Ilmajoentie 525
60800 Ilmajoki
Ylös / Up