eWOOD

Puuenergia-alalle suunnitellaan kansainvälistä koulutusta


Puuenergia-alalle tarvitaan kansainvälisiä osaajia. Seinäjoen ammattikorkeakoulu johtaa EU-hanketta jossa valmistellaan puuenergia-alan kansainvälistä maisterikoulutusta. Hanke ajoittuu vuosille 2012-2015 ja se on rahoitettu Erasmus Multilateral -ohjelman varoilla.

Uusiutuva puuenergia- ala kaipaa täsmäosaajia. Uusi teknologia, ympäristönäkökulmat ja puuenergian kansainvälisen kauppa tuovat uusia haasteita alan ammattilaisille. Alan koulutusta on niukasti saatavilla Euroopassa. Lokakuussa 2012 alkaneen kansainvälisen yhteistyöhankeen tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa maisterin tutkintoon johtava koulutus. Seinäjoen ammattikorkeakoulun lisäksi mukana koulutuksen suunnittelussa on ammattikorkeakouluja, yliopistoja sekä tutkimuslaitoksia Espanjasta, Italiasta, Isosta Britaniasta (Skotlannista) ja Unkarista. Tässä kansainvälisessä Master of Wood Energy -hankkeessa Seinäjoen ammattikorkeakoulu on veturina tutkijayliopettaja MMT Tapani Tasasen johdolla. Alan koulutustarpeiden lisäksi SeAMK Elintarvike ja maatalouden aiemmat bioenergianäytöt sekä hyvät kansainväliset verkostot ovat auttaneet hankkeen läpimenoa. Rahoitus kolmivuotiseen hankkeeseen tulee Euroopan Unionin Erasmus Multilateral -ohjelmasta.

Puuenergialla tarkoitetaan kaikkea puusta saatavaa energiaa. Suomen metsistä saatavan energiapuun lisäksi puuenergiaa viljellään Baltiassa ja Keski-Euroopassa laajoilla, pelloille perustetuilla energiaviljelmillä. Huomattavia määriä puuperäistä energiaa saadaan myös paperi-, selluloosa- ja sahateollisuuden sivutuotteena. Eteläisessä Euroopassa tuotetaan runsaasti puuenergiaa oliivi- ja hedelmäpuista karsituista oksista. Puuenergian tuotanto on vahvasti laajenemassa, koska EU on asettanut kaikille jäsenmailleen tiukat uusiutuvan energian lisäämistavoitteet. Uusi tutkinto on tarpeen, koska energia-alalla tarvitaan täsmäosaamista, jota nykyiset esim. metsäalan, maatalousalan sekä kaupan ja tekniikan alojen tutkinnot eivät kykene riittävästi tarjoamaan. Kansainvälisen kaupan tarpeet sekä tietotaidon levittämisen ja työvoiman liikkuvuuden tavoitteet ovat myös uuden maisterintutkinnon taustalla. Hankkeen päätyttyä koulutus on tarkoitus vakiinnuttaa mukana olevien koulutusorganisaatioiden toimesta toteutettavaksi kaksoistutkinnoksi tai yhteistutkinnoksi. Hankkeen tukena on lisäksi joukko puuenergia-alan yrityksiä ja edistämisorganisaatioita useista maista.

Uuden maisteriohjelman pääsyvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto tai yliopiston HuK/LuK -tasoinen tutkinto sopivalta alalta (esim. metsätalous, maatalous, tekniikka, liiketalous, biologia). Koulutus kestää kaksi vuotta. Opintoja sekä harjoittelujaksoja opiskelijan tulee suorittaa vähintään kolmessa eri maassa. Ensimmäiset opiskelijat aloittavat opintonsa lokakuussa 2014 maisteriohjelman kokeilua varten perustettavassa pilottiryhmässä.

Lisätiedot:

SeAMK Elintarvike ja maatalous
Tutkijayliopettaja, MMT Tapani Tasanen
puh. 040 8304 132
sähköposti: tapani.tasanen(a)seamk.fi
eu_flag_llp_en.jpg     eWOOD.jpg
Ylös / Up