fi/Tutkimus & kehittäminen/SeAMK TKI-palvelut

SeAMK TKI-palvelut

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on pääosin aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Se tarkoittaa esimerkiksi uusien menetelmien, sovelluksien, mallien tai ohjelmien kehittämistä yhdessä yritysten, opiskelijoidemme ja ammattiosaajiemme kesken. Yrityksen kehittäminen pohjautuu yhteistyöhön, jolloin ulkopuolinen näkemys ja asiantuntemus täydentävät yrityksen omaa osaamista. 

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat alueen yritykset, kehittäjäyhteisöt ja Seinäjoen yliopistokeskus, mutta myös valtakunnalliset ja kansainväliset toimijat. SeAMKin TKI-toiminta tiivistyy monitieteellisille ydinosaamisalueille, jotka ovat yhtenäisiä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion strategisten painoalojen kanssa.

> Tutustu painoaloihin
SeAMKin TKI-toiminta kytkeytyy vahvasti opetukseen. TKI-toimintaa sisällytetään opetukseen mm. erilaisten integrointialustojen avulla. Esimerkiksi projektioppimismalliin perustuva Projektipaja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden toteuttaa yritysten kehittämisprojekteja. Myös SeAMKin FramiPro-oppimisympäristössä yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat työelämän toimeksiantojen parissa. Lisäksi opiskelijoiden tekemät opinnäytetyöt ovat osa ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

> Opiskelijat tekijöinä


Ylös / Up