fi/Tutkimus & kehittäminen/SeAMK TKI-palvelut/Maakuntakorkeakoulun työelämäyhteydet

Maakuntakorkeakoulun työelämäyhteydet

  Maakuntakorkeakoulun yhteistyö alueensa elinkeinoelämän kanssa


  Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhtenä maakunnallisena työelämäyhteistyön toteuttajana toimii Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu.

  Henkilöstömme Järviseudulla, Kauhavalla, Kuusiokunnissa, Kurikan sekä Suupohjan alueella toimivat yhteistyössä alueen toimijoiden sekä eri koulutusorganisaatioiden kanssa.

  Toimintamme tavoitteena on kehittyvä ja osaava maakunta. Sen eteen teemme työtä monella eri tavalla ja eri toimijoiden kanssa. Meillä on vahva tiedonvälittäjän rooli ja voimme sanoa olevamme alueen yrityksille ja organisaatioille ovi korkeakoulumaailmaan.

  Miten toiminnastamme voi hyötyä?

  • tarvekartoitusten perusteella pyrimme tuomaan alueelle elinkeinoelämän tarvitsemaa korkeakoulutusta kuten insinööri- ja sairaanhoitajakoulutukset 
  • opiskelijatöiden, kuten opinnäytetöiden, työharjoittelijoiden ja pienehköjen projektitehtävien avulla organisaatio voi kehittää toimintaansa ilman suuria kustannuksia
  • maakorkeakoululla on valmiit verkostot erilaisten kehittämisprojektien välillä, kuten SEAMKin FramiPron ja muut SeAMKin TKI-palvelut.
  • hankeideoiden ja niiden rahoitusmahdollisuuksien selvitykset helpottavat projektiin alkuunlähtöä
  • tutkimustoiminnan tuominen alueelle tukee ja kehittää elinkeinoelämää  

  Toimintamme perusta on läheinen yhteistyö työelämän kanssa, joten ota rohkeasti yhteyttä. Autamme mielellämme!

  Ylös / Up