fi/Yrityksille/Hyödynnä opiskelijoita

Hyödynnä opiskelijoita

SeAMKin opiskelijat ovat iso voimavara yrityksille ja yhteisöille. Jokaiselle AMK-opiskelijalle kuuluu opintoihinsa opinnäytetyö sekä vähintään yksi harjoittelujakso. Nämä osat opinnoistaan opiskelijat tekevät jossakin alansa yrityksessä tai organisaatiossa.

Kehitä yritystoimintaasi opinnäytetyön avulla

Opinnäytetyö tehdään lähes poikkeuksetta yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnäytetyössään opiskelijat soveltavat koulutuksen aikana hankkimiaan tietoja käytännön tutkimus- tai
kehittämistehtävään. Parhaimmillaan opinnäytetyö tuo yhteistyöyritykselle ja alalle uutta, hyödyllistä tietoa, jonka avulla toimintaa pystytään kehittämään. 

Opinnäytetyöt

Hyödynnä harjoittelu

Työnantajille harjoittelu toimii uuden, ajantasaisen tiedon ja innovaatioiden lähteenä sekä mahdollisuutena rekrytoida uusia työntekijöitä. Kun opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin, käytäntöihin ja kulttuureihin todellisessa työympäristössä, syntyy parhaimmillaan onnistunut dialogi yrittäjän ja opiskelijan välille.

Harjoittelut

Kansainvälisyyttä yrityksesi arkeen

Vieraskielisiä opintoja suorittavat SeAMKin omat opiskelijat sekä ulkomaiset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat. Alueen yrityksille Seinäjoen ammattikorkeakoulun ulkomaiset nuoret tuovat tuoretta ja kansainvälistä näkökulmaa sekä mahdollisesti tärkeää yhteistyötä
Suomen rajojen ulkopuolelle.

Kansainvälisyys

Luo uutta opiskelijaprojektia hyödyntäen

SeAMKin opiskelijoiden toteuttamissa projekteissa tuotetaan uutta tietoa sekä sovelletaan ja siirretään sitä edelleen yrityksiin ja yhteisöihin. Esimerkiksi FramiPro ja Projektipaja ovat oppimisympäristöjä, joissa opiskelijaryhmät suorittavat osan tutkinnostaan projekteissa oppien. Projektit tehdäänyhteistyössä yritysten tai muiden organisaatioiden
kanssa.

FramiPro Projektipaja Virtuaaliyritystoiminta Sosiaali- ja terveysalan TKI-harjoittelu

Ota yhteyttä!
Palvelupäällikkö
Sirkku Uusimäki
puh. 040 830 4253
sirkku.uusimaki(a)seamk.fi 
Ylös / Up