fi/Yrityksille/Maksulliset asiantuntijapalvelut

Maksulliset asiantuntijapalvelut

SeAMKin maksulliset palvelut tukevat alueen yritysten ja yhteisöjen toiminnan kehittämistä. Tuotteistetut palvelut liittyvät mm. yrityksen tuotekehitykseen, tuotantoon tai kansainvälistymisen edistämiseen. Lisäksi toteutetaan asiakkaiden tarpeisiin pohjautuvaa räätälöityä henkilöstökoulutusta ja muita asiantuntijapalveluita. 

 • Täydennyskoulutus ja asiantuntijapalvelutSosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus | Ravitsemusasiantuntijapalvelut | AB Seinäjoki | SeAMK Korkeakoulukirjasto
  Henkilöstö- ja täydennyskoulutus

  Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus tukee ja kehittää alan henkilöstön ammattiosaamista. SeAMK toteuttaa räätälöityjä tilauskoulutuksia muillakin aloilla. 

  Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus


  Ravitsemusasiantuntijapalvelut

  Koulutus- ja konsultaatiopalveluita esimerkiksi uusimman ravitsemustiedon ja -suositusten hyödyntämisestä tai työhyvinvoinnin ravitsemuskysymyksistä. Myös laillistetun ravitsemusterapeutin ravitsemusterapiapalvelut ovat tilattavissa.

  Ravitsemusasiantuntijapalvelujen lisätiedot

   

  AB Seinäjoki

  AB Seinäjoki on yhteenliittymä, joka tähtää agrobiotalouden tutkimustulosten kaupallistamiseen ja uusien innovaatioiden luontiin. Yhteistyökumppaneina ovat Seinäjoen yliopistokeskus, Into Seinäjoki Oy ja alueen yritykset.


  SeAMK Korkeakoulukirjasto

  Tiedonhankinnan ohjausta ja tietopalvelua tutkijoiden, asiantuntijoiden, yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin. Räätälöityjä tiedonhankinnan koulutuksia. Monipuoliset ammatti- ja tutkimuskirjallisuuden kokoelmat.

  Korkeakoulukirjaston verkkosivut

 • Testaus, mittaus ja simulointiSeAMK Koneteknologiakeskus | SeAMK Digital Factory | SeAMK Ajoneuvotekniikka | SeAMK Rakennusala | E Living Lab
  SeAMK Koneteknologiakeskus

  Teknologiateollisuuden yritysten tarpeisiin räätälöityjä mittaus- ja testauspalveluja tuotekehityksen ja laadunvarmistuksen tueksi. Palveluissa käytetään kone- ja materiaalitekniikan laboratorioiden modernia laitekantaa. Esimerkkejä palveluista ovat koordinaattimittaukset, veto-, taivutus- ja puristuskokeet, materiaalitestaukset sekä protojen osien valmistus.

  Konetelogiakeskus yhteystiedot


  SeAMK Digital Factory

  Digitaalinen oppimisympäristö opiskelijoille ja demoympäristö yrityksille. Ympäristössä tuotteiden ja tuotantolinjojen suunnittelu, testaus ja simulointi toteutetaan tuotteen elinkaaren hallinnan viimeisintä teknologiaa hyödyntäen. Esimerkkeinä tuotantolinjojen ja robottisolujen simulointi, mallinnus ja visualisointi virtuaalilaboratorio CAVEssa sekä konenäön sovellustestaukset.

  Digital Factory yhteystiedot


  SeAMK Ajoneuvotekniikka

  Tutkimus- ja testauspalveluja auto- ja työkonetekniikan tarpeisiin. Nykyaikaiset laboratoriotilat ja monipuolinen laitekanta mahdollistavat kattavat mittaukset aina yksittäisistä komponenteista kokonaisiin ajoneuvoihin sekä hyvät puitteet erilaisten koulutustilaisuuksien järjestämiseen.

  Ajoneuvotekniikka yhteystiedot


  SeAMK Rakennusala

  Mittaus- ja testauspalveluja rakennus ja rakennustuoteteollisuuden yritysten tuotekehityksen ja laadunvarmistuksen tueksi. Uudet laboratoriotilat antavat palvelujen tuottamiseen entistä paremmat mahdollisuudet. Esimerkkejä palveluista ovat veto-, taivutus- ja puristuskokeet sekä erilaiset materiaali- ja olosuhdetestaukset.

  Rakennusala yhteystiedot


  E Living Lab

  Maa- ja metsätalouden koneenrakennuksen tuotekehitys- ja käytettävyystestauspalvelut. Myös maatalouden mobiilisovellukset.

  E Living Labin yhteystiedot
 • Tutkimukset ja selvityksetARVI-arviointipalvelut | Tilaustutkimukset ja markkinatutkimuspalvelut | Logistiikkavirtaselvitykset | Biomassapalvelut | Bio- ja elintarviketekniikan laboratorio
  ARVI-arviointipalvelut

  Sosiaali- ja terveysalan arviointiosaamista yritysten, organisaatioiden ja projektien käyttöön. ARVI sisältää arviointikoulutusta ja -konsultaatioita sekä arviointitutkimuksia ja -selvityksiä.

  ARVI-arviointipalvelujen yhteystiedot


  Tilaustutkimukset ja markkinatutkimuspalvelut

  Tutkitun tiedon avulla asiakkaat voivat tehdä perusteltuja päätöksiä ja kehittää toimintaansa. Palvelu pitää sisällään tiedon keräämisen, analysoinnin ja tulosten selkeän raportoinnin.

  Yhteystiedot:
  Tutkimus- ja innovaatiojohtaja
  Elina Varamäki
  elina.varamaki(a)seamk.fi
  puh. 040 830 5189


  Logistiikkavirtaselvitykset

  Logistiikkavirtaselvityksellä tutkitaan mm. eri puutavaralajien liikkumista määrätyllä maantieteellisellä alueella. Sen avulla voidaan selvittää esimerkiksi kunnittain tuotettujen puutavaralajien määrät ja niiden jatkojalostuspaikat. 


  Biomassapalvelut

  Maa- ja metsätalouden kasvu- ja tuotostutkimuksia sekä biomassa-arviointeja ja -inventointeja.

  Biomassapalvelujen lisätiedot

   

  Bio- ja elintarviketekniikan laboratorio

  Mikrobiologian ja kemian laboratoriot sekä elintarvike- ja prosessilaboratoriot elintarvikealan yritysten omavalvonnan ja tuotekehityksen tueksi.

  Bio- ja elintarviketekniikan laboratorion lisätiedot

 • KansainvälisyysKansainväliset palvelut ja koulutusvienti | Kielipalvelut
  Kansainväliset palvelut

  Kansainvälisten palvelujen kautta yritys voi saada ulkomaalaisen harjoittelijan tai tilata esimerkiksi markkinatutkimuksen SeAMKin ulkomaan harjoittelujaksolle lähtevältä opiskelijalta. Myös kansainvälistymis-, kieli- ja kulttuurikoulutusta järjestetään tilauksesta.

  Koulutusvienti

  SeAMKin osaamisen viennin tuotteita ovat mm. suomalaiseen tutkintoon johtava koulutus, erilaiset lyhytkurssit ja kesäkoulut, ulkomaisten yritysten täydennys- ja henkilöstökoulutus, seminaarit sekä tutkimus-, kehittämis- ja konsultointipalvelut. Koulutusviennin tavoitteena on myös tukea alueen yritysten ja elinkeinoelämän kansainvälistymistä ja kansainvälistä liiketoimintaa. Yritykset voivat hyödyntää kansainvälisessä liiketoiminnassaan SeAMKin kansainvälisiä verkostoja sekä mm. vahvaa Latinalaisen Amerikan ja Japanin asiantuntemusta.

  Koulutusvientiä toteutetaan kotimaassa ja ulkomailla, yhdessä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa sekä myös kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

  Kansainvälisten palvelujen ja koulutusviennin yhteystiedot

   

  Kielipalvelut

  Kielipalvelujen kautta on saatavilla käännöksiä ja kielentarkastuksia sekä suomenkielisten tekstien kielenhuoltoa.

  Kielipalvelujen yhteystiedot
Ota yhteyttä!
Palvelupäällikkö
Sirkku Uusimäki
puh. 040 830 4253
sirkku.uusimaki(a)seamk.fi

Laitekannat ja lisätietoa palveluista: Tekniikan alan laboratoriot
Ylös / Up