fi/Yrityksille/TKI - tutki, kehitä, innovoi

TKI - tutki, kehitä, innovoi

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on pääosin aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Se tarkoittaa esimerkiksi uusien menetelmien, sovelluksien, mallien tai ohjelmien kehittämistä yhdessä yritysten, opiskelijoidemme ja ammattiosaajiemme kesken. Yrityksen kehittäminen pohjautuu yhteistyöhön, jolloin ulkopuolinen näkemys ja asiantuntemus
täydentävät yrityksen omaa osaamista. 

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat alueen yritykset, kehittäjäyhteisöt ja
Seinäjoen yliopistokeskus, mutta myös valtakunnalliset ja kansainväliset toimijat. SeAMKin TKI-toiminta tiivistyy monitieteellisille ydinosaamisalueille, jotka ovat yhtenäisiä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion strategisten painoalojen kanssa. 

 

SeAMKin painoalat ovat kytkeytyneet tiiviisti alueen elinkeinoelämään.

SeAMKin toiminta tiivistyy keskeisimmille ydinosaamisalueille, jotka ovat yhtenäisiä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion, valmisteilla olevan Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian tavoitteiden sekä Seinäjoen kaupungin strategisten painotusten kanssa. Painoalat ovat sisällöltään monitieteellisiä. Kaikilla alueilla myös lisätään liiketoimintaosaamista ja edistetään yrittäjyyttä.

Kolme ensimmäistä painoalaa ovat
1. Ruokaratkaisut,
2. Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät sekä
3. Hyvinvointi ja luovuus. 

Näitä yhteen sitovana painoalana on 
4. Yrittäjyys ja kasvu
.


Ota yhteyttä!
Palvelupäällikkö 
Sirkku Uusimäki
puh. 040 830 4253 
sirkku.uusimaki@seamk.fi  
Ylös / Up