fi/Yrityksille/Täydennä osaamista

Täydennä osaamista

Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta nuorille ja aikuisille, sekä suomeksi että englanniksi. Alueen yritykset lisäävät osaamistaan rekrytoimalla vastavalmistuneita, mutta myös kouluttamalla omaa henkilökuntaa. Osaamista ja koulutusta on tarjolla kuudella eri koulutusalalla: kulttuuri-, luonnonvara-, ravitsemis-, sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan ja liiketalouden aloilla.

 

AMK-tutkinto

AMK-tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. SeAMKissa AMK-tutkinnon voi suorittaa joko perinteisenä päiväopiskeluna tai joustavammin työn ohessa monimuotoisina opintoina.

SeAMKin AMK-tutkinnot

Ylempi AMK-tutkinto

Ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja se antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työtehtäviin. Ylemmän AMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa opiskellen, sillä koulutus toteutetaan iltaisin, viikonloppuisin
ja etäopiskeluna.

SeAMKin ylemmän AMK-tutkinnot

Avoimet AMK-opinnot

Avoimet AMK-opinnot tarjoavat joustavan mahdollisuuden suorittaa tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoja koulutustaustasta ja iästä riippumatta. Voit opiskella juuri sitä, mistä olet kiinnostunut tai mitä tarvitset ammattitaitosi ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

SeAMKin avoimen AMK:n opinnot

Maksullinen täydennyskoulutus

SeAMKin täydennyskoulutuspalvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Koulutus suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan ja mahdollisesti myös rahoittajan kanssa. Kestoltaan täydennyskoulutus on yleensä muuta aikuiskoulutusta lyhyempää ja projektiluonteisempaa.

SeAMKin täydennyskoulutus

Ota yhteyttä!

Palvelupäällikkö
Sirkku Uusimäki
puh. 040 830 4253
sirkku.uusimaki@seamk.fi

 


SeAMKin kolme kampusta 
SeAMKin toiminta on keskittynyt Seinäjoella Framin kampusalueelle.
Terveysalan koulutus sijoittuu Koskenalan
kampukselle. Ilmajoen kampuksella
koulutetaan agrologeja.

Maakuntakorkeakoulu
Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu
toimii Alajärvellä, Alavudella, Kauhajoella, Kauhavalla, Kurikassa ja
Ähtärissä. Osaamista viedään sinne, missä
sitä kulloinkin tarvitaan. Lähtökohtana
ovat alueiden elinkeinoelämän ja
erityisesti pk-yritysten tarpeet.
Ylös / Up