dropdown

SeAMK tarjoaa koulutusta nuorille ja aikuisille. Alueen yritykset lisäävät osaamistaan rekrytoimalla vastavalmistuneita, mutta myös kouluttamalla omaa henkilökuntaa.

 

SeAMKin opiskelijat ovat iso voimavara yrityksille. Jokaiselle AMK-opiskelijalle kuuluu opintoihinsa opinnäytetyö sekä vähintään yksi harjoittelujakso, jotka tehdään alan organisaatioissa.

SeAMKin TKI-toiminta on pääosin aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Se tarkoittaa esimerkiksi uusien menetelmien, sovelluksien, mallien tai ohjelmien kehittämistä yhdessä yritysten, opiskelijoidemme ja ammattiosaajiemme kesken.

 

SeAMKin maksulliset palvelut tukevat alueen yritysten ja yhteisöjen toiminnan kehittämistä. Näitä ovat mm. yrityksen tuotekehitys, kansainvälistymisen edistäminen, räätälöity henkilöstökoulutus ja muut asiantuntijapalvelut.
Ylös / Up