Aiesopimus allekirjoitettu | SeAMK.fi

Aiesopimus allekirjoitettu

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy ja Ala-Fossin maatalousyhtymä ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen 30.5. Osapuolet ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen sopimusten keskeisistä näkökohdista. Osapuolet pyrkivät pitkäjänteiseen kaikkia hyödyttävään yhteistyöhön, jossa yhdistyvät Sedun ja Seamkin koulutustoiminnan tarpeet ja maatalousyhtymän elinkeinotoiminnan tarpeet. Oppimisympäristö ja sille asetettavat vaatimukset määritellään lopullisissa osapuolten välisissä sopimuksissa. Tavoitteena on syvän ja pitkäjänteisen yhteistyön tuloksena saavuttaa aito yrittäjävetoinen oppimisympäristö, joka tukee ammatillisen koulutuksen oppimista ja opiskelijoiden ja henkilökunnan osaamisen lisäämistä sekä kehittää maatalousalaa ja alan koulutusta kaikkia osapuolia parhaiten palvelevalla tavalla.

Sedu järjestää Ilmajoella maatalousalan perustutkintokoulutusta, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta sekä lisä- ja täydennyskoulutusta. Seamkin agrologikoulutukseen kuuluu käytännön oppiminen, havainnointi ja harjoittelu aidossa maatilaympäristössä. Ala-Fossin maatalousyhtymä on maidon- ja lihantuotantoa harjoittava maatalousyritys Ilmajoella. Maatalousyhtymän tarkoituksena on toimia aiesopimuksen myötä myös kuntayhtymän tiloissa ja vuokrata sen omistamia kiinteistöjä.

Aiesopimuksella todetaan osapuolten yhteinen sopimustahto yhteistyön käynnistämiseksi. Sopimusneuvotteluja jatketaan kesä-elokuussa varsinaisten sopimusten aikaansaamiseksi.

Lisätietoja:

rehtori, johtaja Reija Lepola, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, p. 040 830 4256
rehtori, toimitusjohtaja Tapio Varmola, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, p. 040 830 4100
yrittäjä, Kalle Fält, Ala-Fossin Maatalousyhtymä, p. 0400 269 026