Master of Business Administration,
International Business Management

Työelämään pohjautuva MBA-tutkinto on tarjolla juuri sinua varten, joka haluat laajentaa omia vahvuuksiasi asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tutkinnon myötä ammennat kokemusta kehittämistyöstä ja kansainvälisistä toimintaympäristöistä.

Kansainvälinen liiketalouden MBA-tutkinto tarjoaa sinulle mahdollisuudet suorittaa ylempi korkeakoulututkinto töiden ohessa. Pääset myös hyödyntämään omia kokemuksia ja tietojasi työelämästä sekä syventymään omaan kiinnostuksenkohteeseesi.

  • Kevään 2018 yhteishaku
  • Tutkinto: Master of Business Administration

  • Laajuus: 90 op, 2 vuotta

  • Aloituspaikat:

    • Monimuotototeutus: 25

MBA-tutkinnon opinnot

Degree Programme in International Business Management -tutkinto-ohjelmassa tehdään yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun ja Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa. Opintojen yhtenä tavoitteena on, että opiskelija saa opiskelun myötä uusia ajattelu- ja toimintamalleja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen.

MBA-tutkinnossa on tarjolla erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja. Ensin perehdytään pienten ja keskisuurten yritysten johtamiseen ja kehittämiseen kansainvälisessä toimintaympäristössä. Näiden jälkeen toisena opiskeluvuotena opiskelija voi syventää osaamistaan johtamisessa, kansainvälisessä markkinoinnissa tai projektijohtamisessa. Opintoihin kuuluu myös opinnäytetyönä tehtävä kehittämishanke. Opinnäyte toteutetaan joko opiskelijan omalle työnantajalle tai muulle työelämälle.

Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat Aschaffenburg University of Applied Sciences Saksassa sekä University of Missouri – St. Louis Yhdysvalloissa. Yhteistyöhön kuuluu yhteisesti järjestettävät Global Master School -intensiivijaksot, muita opintomahdollisuuksia ja vierailijaluennoitsijoita. Viimeisin Global Master School -intensiivijakso järjestettiin Seinäjoella 18.-26.11.2017.
Seuraava on St. Louissa toukokuussa 2018.

Tradenomin ylemmän AMK-tutkinnon suorittavilla on myös hieno mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto Saksassa Aschaffenburgissa. Kansainvälinen kaksoistutkinto mahdollistaa saada kaksi tutkintoa samoilla opinnoilla.

Students discussing about the project together.
Students discussing about the project together.

MBA-tutkinnon suoritustapa

Opiskelu SeAMKin MBA-tutkinnossa tapahtuu englanninkielellä. Tutkintonimike on tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration (MBA). Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

MBA-tutkinto on SeAMKissa mahdollista suorittaa töiden ohella. Opintojaksoista puolet järjestetään Seinäjoella ja puolet Kokkolassa. Lähiopetusta pidetään pääsääntöisesti perjantai-iltaisin ja lauantaisin joka toinen viikonloppu syyskuusta toukokuuhun. Lähiopetusta järjestetään Seinäjoella Framin kampusalueella. Osa opinnoista järjestään myös verkossa.

Hakeminen MBA-tutkintoon

MBA-koulutukseen haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tule parhaaseen korkeakouluun opiskelijalle – tule SeAMKiin!