DIDIVE-hankkeen verkkojulkaisu tuo tietoa maaseutuyrittäjien hyvinvoinnin tueksi | SeAMK

DIDIVE-hankkeen verkkojulkaisu tuo tietoa maaseutuyrittäjien hyvinvoinnin tueksi

kategoria: Yrityksille
Julkaisun kansikuva

Maaseutuyritykset ovat yleisesti varsin pieniä, muutaman hengen työyhteisöjä. Suuressa megatrendissä Suomikin kaupungistuu, mikä aiheuttaa osin työvoimapulaa osassa maaseutuyrityksiä. Vuoden 2017 sadekesä ja vuoden 2018 hellekesä aiheuttivat tavanomaista heikommat satokaudet, mikä puolestaan heikensi maatilojen kannattavuutta entisestään. Suomalaisen ruokaketjun kannattavuusasema on mm. Venäjän ja EU:n heikentyneiden kauppasuhteiden takia hyvin haasteellinen.

Vuosina 2017-2019 DIDIVE-hanke (Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi) etsi ratkaisuja maaseutuyrittäjien hyvinvointiin ja jaksamiseen. Juuri ilmestynyt nettijulkaisu on ESR-rahoitteisen DIDIVE:n tuotos, jossa on kuvattu dialogin, digitalisaation ja vertaistuen mahdollisuuksia maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisen toiminnan tukena.

Julkaisu tuo esille hankkeessa havaittuja kehittämiskohteita sekä nykyaikaisia mittausmenetelmiä, joita voidaan soveltaa yrittäjien hyvinvoinnin tilan arvioinnissa. Sosiaali- ja terveysalan hankkeessa asiat on esitetty yhteenvedonomaisina koosteina, ettei kenenkään asianosaisen tietosuoja vaarannu.

Julkaisusta käy muun muassa esille, että työhyvinvoinnin lasku alentaa työn tuottavuutta. Maaseutuyrittäjien päivät ovat edelleen fyysisesti raskaita mutta pääsääntöisesti hyvinvointia laskee taloudellisista paineista, pitkistä työpäivistä ja vähäisistä vapaista johtuva henkinen kuormitus. Lisäksi etenkin maatalousyrittäjät kuormittuvat yhteiskunnan negatiivisesta suhtautumisesta tuotantoalaansa. Julkaisussa digitalisaatio todetaan hyväksi rengiksi, mutta huonoksi isännäksi. Nykyaikaiset hyvinvointiteknologiset mittausmenetelmät auttavat havainnoimaan kuormitustekijöitä ja rohkaisevat hakemaan muutosratkaisuja arkeen.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikön koordinoimassa DIDIVE-hankkeessa ovat olleet mukana myös Satakunnan ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulut. SeAMKista mukana on Sosiaali- ja terveysalan yksikön lisäksi Ruoka-yksikkö. Hanketta on toteutettu Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Etelä-Savon maakuntien alueilla.

Uunituoreessa sähköisessä julkaisussa on kaikkiaan 168 sivua kannesta kanteen. Julkaisu on osoitteessa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7317-03-7

Kirjan bibliografiset tiedot: Hoffrén-Mikkola, M. (toim.). 2019. Työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja verkostoyhteistyön kehittäminen maaseutuyrityksissä. DIDIVE-hanke 2017-2019. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 140. 168 s. (ISSN 1797-5573)

Lisätiedot: merja.hoffren-mikkola@seamk.fi sekä kaija.loppela@seamk.fi