Digital Enterprise Workshop SeAMKissa | SeAMK

Digital Enterprise Workshop -työpaja SeAMKissa

kategoria: Digital Factory
Digital Enterprise Workshop SeAMKissa
Yliopettaja Hannu Reinilä kertomassa digitalisaatiosta workshopissa

SeAMKissa 19.9. järjestetyn käytännönläheisen työpajan teemoja olivat teollinen internet, tuotteen digitalisointi ja tiedon hyödyntäminen kone- ja laitevalmistajien näkökulmasta.

Teollinen internet (internet of things) ja digitalisaatio tarjoavat suomalaisille valmistajille monia uusia kehitysmahdollisuuksia. Erityisesti pk-yritysten rajalliset tutkimus- ja kehittämismahdollisuudet sekä teknologian nopea muutos tuovat kuitenkin haasteita. Usein pk-yritykset tarvitsevat luotetun yhteistyökumppanin, puoleettoman neuvonantajan ja koulutettua henkilökuntaa, jotka auttavat yritystä määrittelemään uudet tehokkaat teknologiat heidän yritystoiminnassaan. SeAMKin Digital Factory auttaa suomalaisia firmoja löytämään digitaalisia mahdollisuuksia ja luo innovatiisen oppimisympäristön.

Yritysyhteistyötä teollisen internetin saralta

Tekniikan yliopettaja Hannu Reinilä kertoi SeAMKin varautuneen opiskelijoiden osaamistarpeen nostamiseen ja vastaamiseen alan nopeaan muutokseen.

Muutimme koulutuksemme sisältöä, jotta se vastaisi entistä paremmin digitaalisuuden ja teollisen internetin osaamisen haasteisiin. Toimme sisältöihin aluksi digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin 12 opintopisteen moduulit, kertoo yliopettaja Hannu Reinilä.

SeAMK sai alueen yrityksiltä vielä vahvan toiveen koulutuksen syventämisestä, joten sitä laajennettiin lisäämällä opintoihin 30 opintopisteen kokonaisuus ”syväoppiminen ja harjoittelu yrityksissä”.

SeAMKin teollisen internetin ja digitalisaation koulutuksen kokonaisuuden nimi on Digital Factory Akatemia. Yritysten edustajien on mahdollista osallistua akatemiaan.

Pk-teollisuus on aktivoitunut digitalisaatioon Etelä-Pohjanmaalla. SeAMKin hankkeen kanssa mukana olevia yrityksiä ovat mm. Hydroll, Ala-Talkkari, Lumikko, Kometos. Esimerkkejä toiminnoista: erilaiset suunnittelu ja toiminnan simulointiratkaisut, uuden liiketoiminnan kehittäminen digitalisaatiota hyödyntämällä.

Digitalisoituvat liiketoiminnan prosessit

Teknologian nopea kehittyminen muokkaa nopeasti markkinoita uusin innovaatioin. Tuotteet muuttuvat teknisemmiksi, vaatimukset asiakaskohtaisesta konfiguroinnista ja tuotteiden laadusta kasvavat, ympäristövaikutusten merkitys kasvaa, ja samalla markkinat odottavat nopeaa toimitusaikaa. Tulevaisuudessa kilpailukyky asettaa uudenlaiset vaatimukset tuotteen elinkaaren prosesseille.

Olemassa olevien sekä uusien teknologioitten tehokas käyttöönotto, että niiden mahdollistamien uusien liiketoimintamallien kehittäminen vaatii koko tuotteen elinkaaren prosessien nostamisen seuraavalle evoluutioasteelle.

Tapahtuman järjestivät IDEAL PLM, Ketterä teollisuus –hanke ja Siemens yhdessä SeAMKin kanssa.

Lisätiedot järjestäjistä:
Siemens Digital Enterprise kokoaa yhteen digitaalisen alustan ratkaisuineen koko yrityksen arvoketjulle. Suomessa Siemens Digital Enterprise koostuu Siemens Osakeyhtiön ja IDEAL PLM:n edustamista Siemensin ratkaisuista. (www.siemens.fi & www.ideal.fi)

SeAMK Digital Factory on Siemens Digital Factory –konseptiin perustuva nykyaikainen digitaalinen oppimis- ja demoympäristö automaatio-, kone- ja tietotekniikan insinööriopiskelijoille sekä alan yrityksille. (www.seamk.fi/digitalfactory)