Alumnien kahvitilaisuus: Simulaatio opetuksessa | SeAMK

Alumnien kahvitilaisuus: Simulaatio opetuksessa

Syksyn alumnitilaisuudet aloitetaan torstaina 20.9. klo 8.15- 10.00. Alkajaisiksi nautitaan aamukahvit Kampustalon uusissa tiloissa.

Lehtori Mari Salminen-Tuomaala kertoo aiheesta: Moniammatillisen simulaatio-opetuksen kehittäminen SeAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikössä

Vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimitaitojen kehittämiseksi sekä erilaisten kliinisten tilanteiden hallinnan edistämiseksi tarvitaan toiminnallisia opetusmenetelmiä, jotka palvelevat sekä hoitotyön peruskoulutuksessa että jo työelämässä olevien koulutustarpeita. Simulaatio-opetus luo mahdollisuuden osallistuvaan, interaktiiviseen, toiminnalliseen ja konkreettiseen oppimiseen.

Simulaatiopedagogisia opetusmenetelmiä on sovellettu pitkään akuuttihoitotyön opetuksessa ja tällä hetkellä niitä hyödynnetään myös laajemmin sekä sosiaalityön että hoitotyön opetuksessa. Lisäksi simulaatiopedagogiaisa menetelmiä sovelletaan PK-yrityksille kohdennetussa Simulaatiovalmennus-hankkeessa, jossa on mukana 20 pk-yritystä.

Päätteeksi esitellään uuden Kampustalon opiskelu- ja opetustiloja.

Tervetuloa!

Osoite: Kampustalo 35, Seinäjoki