Dialogia ja vuorovaikutusta maaseutuyrittäjän arjessa | SeAMK

Dialogia ja vuorovaikutusta maaseutuyrittäjän arjessa

Seinäjoella Hotelli Sorsanpesässä la 27.10.2018 klo 15.30-17.30

Tule mukaan oppimaan dialogitaitoja ja pohtimaan vertaistuen merkitystä työelämässä ja yrittäjän arjessa niin työn kehittämiseen kuin työhyvinvointiin sekä työssä ja ihmissuhteissa jaksamiseen liittyen. Erityisenä huomion kohteena on dialogi, jossa on keskeistä aito, suora puhe ja aito toisten kuunteleminen sekä kunnioittaminen. Dialogi mahdollistaa osallistujien tasavertaisuuden, keskinäisen kunnioituksen sekä erilaisten mielipiteiden käsittelemisen arvostavassa hengessä. Tule kuulemaan ja keskustelemaan, kuinka dialogia hyödynnetään työyhteisön voimavarana.

Hyvässä vuorovaikutuksessa ja dialogissa toteutuu myös vertaistuki; toisaalta vertaistuessa tarvitaan aitoa dialogia. Miltä vertaistuki näyttäytyy maaseutuyrittäjillä, joilla päivät ovat usein pitkiä ja yrityksestä irrottautuminen haastavaa?

Työpajan järjestää DIDIVE-hanke. Keskusteluun virittävät:

Yliopettaja Kaija Loppela (SeAMK) ja lehtori Tapio Myllymaa (SAMK)

Ilmoittautumiset 15.10 mennessä: https://bit.ly/2NHtkMK
Lisätietoja: ESITE