Avoimen AMKin peruutusehdot | SeAMK

Avoimen AMKin peruutusehdot

Yleistä

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Asiakas sitoutuu maksu- ja peruutusehtoihin ilmoittautuessaan.Opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi siirtää toiseen opintokokonaisuuteen tai -jaksoon tai seuraavalle lukuvuodelle.
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tiedot tallennetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijatietojärjestelmään, ks. SeAMK Tietosuoja.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu pidättää itsellään oikeuden opetusohjelmassa ilmoitettujen tietojen muutoksiin.

Opintomaksut

  • Seinäjoen ammattikorkeakoulun avoimen AMKin opintomaksu on 10 €/opintopiste.
  • Lukukausimaksuja ei ole käytössä.
  • Polkuopintojen opintomaksu on 300 euroa. Opintomaksu veloitetaan opiskelijan valinnan mukaan yhdessä tai kahdessa erässä ensimmäisen lukukauden aikana.
  • Varsinaisten opintomaksujen lisäksi opintojen suorittaminen saattaa aiheuttaa asiakkaalle muita kohtuullisia kuluja (esim. oppimateriaalit).
  • Opintomaksu laskutetaan opintojen alettua. Mikäli opinnot sisältävät erillisen valintamenettelyn, veloitetaan maksu vasta kun valinta on vahvistettu opiskelijalle ja opiskelija on vastaanottanut paikan. Mikäli asiakas jää varasijalle, veloitetaan maksu vasta kun hän vastaanottaa vapautuneen opintopaikan.
  • Opintomaksut ovat perintäkelpoisia.

Tutustu peruutusehtoihin!

Avoimen yksittäiset AMK- ja YAMK -opintojaksot

Ilmoittautuminen yksittäiselle opintojaksolle päättyy viikkoa ennen ensimmäistä lähiopetuspäivää tai verkkototeutuksen alkamispäivää. Ilmoittautumisen peruutus tulee tehdä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Tällöin opintomaksua ei peritä. Peruutuksen voi tehdä sähköpostitse avoinamk@seamk.fi.

Mikäli ilmoittautumista ei peruta tai peruutus tapahtuu ilmoittautumisajan päätyttyä tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Lisätiedot: avoinamk@seamk.fi

Avoimen AMKin laajat opintokokonaisuudet

Ilmoittautumis- tai hakuajan jälkeen ilmoittautuneelle/hakijalle lähetetään tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka, minkä jälkeen ilmoittautuminen/hakeminen on sitova. Opiskelija sitoutuu myös opintojen maksuehtoihin. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen/hakeminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumis- tai hakuaikana sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumis- tai hakuvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

Lisätiedot: jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Avoimen AMKin polkuopinnot

8.12.2020 alkaen polkuopintoihin ilmoittautumisessa otetaan käyttöön seuraavat peruutusehdot:

Polkuopintoihin ilmoittaudutaan kahdeksi peräkkäiseksi lukukaudeksi. Opiskeluoikeus on voimassa kaksi lukukautta, eikä sitä voi jatkaa. Ilmoittautumisen peruutus tulee tehdä ilmoittautumisaikana sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse avoinamk@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

Mikäli ilmoittautumista ei peruta tai peruutus tapahtuu ilmoittautumisajan päätyttyä tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Opiskeluoikeutta ei voi jatkaa tai siirtää myöhemmille lukukausille.

Jos polkuopiskelija ensimmäisen polkuopintolukukauden aikana ottaa paikan vastaan SeAMK:n tutkinto-opiskelijana samasta tutkinto-ohjelmasta kuin missä hänellä on polkuopiskeluoikeus, hän voi halutessaan hakea hyvitystä opintomaksusta. Tarkemmat ohjeet hyvityksen hakemiselle löytyvät SeAMKin Intrasta.

Polkuopintojen peruutusehdot 7.12.2020 saakka:

Ilmoittautumisajan jälkeen hakijalle lähetetään tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka, minkä jälkeen paikanvastaanotto on sitova. Opiskelija sitoutuu myös opintojen maksuehtoihin. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko opintomaksun. Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana sähköpostiin lähetetyn vahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse avoinamk@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

Jos polkuopiskelija ensimmäisen polkuopintolukukauden aikana ottaa paikan vastaan SeAMK:n tutkinto-opiskelijana samasta tutkinto-ohjelmasta kuin missä hänellä on polkuopiskeluoikeus, hän voi halutessaan hakea hyvitystä opintomaksusta. Tarkemmat ohjeet hyvityksen hakemiselle löytyvät SeAMKin Intrasta.

Lisätiedot: avoinamk@seamk.fi

Tutustu avoimen AMKin koulutuksiin!

Muiden koulutusten peruutusehdot