Avoimen AMK:n peruutusehdot

Yleistä

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Asiakas sitoutuu maksu- ja peruutusehtoihin ilmoittautuessaan. Opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi siirtää toiseen osaamiskokonaisuuteen tai opintojaksoon tai seuraavalle lukuvuodelle.
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tiedot tallennetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijatietojärjestelmään, ks. SeAMK Tietosuoja.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu pidättää itsellään oikeuden opetusohjelmassa ilmoitettujen tietojen muutoksiin.

Opintomaksut

  • Seinäjoen ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintomaksu on 10 €/opintopiste. Päivitämme hinnastoamme 1.8.2024 jälkeen alkavien opintojen osalta.
  • Lukukausimaksuja ei ole käytössä.
  • AMK-polkuopintojen opintomaksu on 300 euroa. Ylempi AMK-polkuopintojen opintomaksu on 150 €. Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä opintojen alkaessa.
  • Varsinaisten opintomaksujen lisäksi opintojen suorittaminen saattaa aiheuttaa asiakkaalle muita kohtuullisia kuluja (esim. oppimateriaalit).
  • Opintomaksu laskutetaan opintojen alettua. Mikäli opinnot sisältävät erillisen valintamenettelyn, veloitetaan maksu vasta kun valinta on vahvistettu opiskelijalle ja opiskelija on vastaanottanut paikan. Mikäli asiakas jää varasijalle, veloitetaan maksu vasta kun hän vastaanottaa vapautuneen opintopaikan.
  • Opintomaksut ovat perintäkelpoisia.

Tutustu peruutusehtoihin!

Avoimen yksittäiset AMK- ja YAMK -opintojaksot

Ilmoittautuminen yksittäiselle opintojaksolle päättyy kymmenen (10) päivää ennen toteutuksen alkamisajankohtaa. Ilmoittautumisen peruutus tulee tehdä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Tällöin opintomaksua ei peritä. Peruutuksen voi tehdä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi.

Mikäli ilmoittautumista ei peruta tai peruutus tapahtuu ilmoittautumisajan päätyttyä tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Nonstop verkko-opintojaksoissa ilmoittautuminen on heti sitova. Ilmoittautuessaan opiskelija sitoutuu maksamaan koko opintomaksun.

Lisätiedot: jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Avoimen AMK:n laajat osaamiskokonaisuudet

Ilmoittautumis- tai hakuajan jälkeen ilmoittautuneelle/hakijalle lähetetään tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka, minkä jälkeen ilmoittautuminen/hakeminen on sitova. Opiskelija sitoutuu myös opintojen maksuehtoihin. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen/hakeminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumis- tai hakuaikana sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumis- tai hakuvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

Lisätiedot: jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Avoimen AMK:n polkuopinnot

Polkuopintoihin ilmoittaudutaan kahdeksi peräkkäiseksi lukukaudeksi. Opiskeluoikeus on voimassa kaksi lukukautta. Opiskeluoikeutta ei voi jatkaa tai siirtää myöhemmille lukukausille.

Ilmoittautumisajan jälkeen ilmoittautuneelle lähetetään tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa polkuopintopaikka, minkä jälkeen ilmoittautuminen on sitova. Opiskelija sitoutuu myös opintojen maksuehtoihin. Mikäli opiskelija ei ota polkuopintopaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumis- tai hakuaikana sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumis- tai hakuvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

Jos polkuopiskelija ensimmäisen polkuopintolukukauden aikana ottaa paikan vastaan SeAMK:n tutkinto-opiskelijana samasta tutkinto-ohjelmasta kuin missä hänellä on polkuopiskeluoikeus, hän voi halutessaan hakea hyvitystä opintomaksusta. Tarkemmat ohjeet hyvityksen hakemiselle löytyvät SeAMKin Intrasta.

Lisätiedot: jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Tutustu avoimen AMK:n koulutuksiin!

Muiden koulutusten peruutusehdot