Etelä-Pohjanmaan osaamisbarometri 2021 | SeAMK.fi

Etelä-Pohjanmaan osaamisbarometri 2021

SeAMK ja Sedu toteuttivat yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan osaamisbarometri 2021 -hankkeen, jonka tavoitteena oli tunnistaa Etelä-Pohjanmaan yritysten osaamistarpeita eri toimialoilla. Hankkeen tuloksena saatiin tilannekuva Etelä-Pohjanmaan yritysten työllisyyden tulevaisuuden näkymistä, henkilöstön osaamisen kehittämistarpeista ja odotuksista yhteistyöstä koulutustoimijoiden kanssa. SeAMKin ja Sedun lisäksi yhteistyössä olivat mukana Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ja Etelä-Pohjanmaan kauppakamari. Etelä-Pohjanmaan liitto myönsi hankkeelle alueellisen AKKE-kehittämisrahoituksen.

Etelä-Pohjanmaan osaamisbarometri 2021 toteutettiin syyskuussa kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. Käytännön toteutus oli verkkokysely, jonka linkin SeAMK ja Sedu lähettivät sähköpostitse yhteensä noin 940 yhteistyöyritykselleen. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan kauppakamari välitti kyselyn jäsenistölleen ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien syyskuun 2021 jäsentiedote sisälsi linkin kyselyyn.

Kyselyn lisäksi hankkeessa toteutettiin verkon välityksellä kolme toimialakohtaista työelämäfoorumia: kone- ja tuotantotekniikka, sosiaali- ja terveysala sekä matkailu- ja ravitsemisala. Foorumeissa esiteltiin tärkeimpien päätulosten lisäksi ko. toimialakohtaisia tuloksia ja syvennettiin niitä työelämän edustajien kanssa.

Etelä-Pohjanmaan liiton myöntämällä AKKE-kehittämisrahoituksella toteutetun Etelä-Pohjanmaan osaamisbarometri 2021-hankkeen tavoitteena oli selvittää ja tunnistaa eteläpohjalaisten eri toimialojen yritysten:

  • rekrytointitoimia lähimenneisyydessä ja tulevaisuudessa sekä rekrytoinnin onnistumisia ja haasteita
  • ajatuksia kansainvälisen työvoiman rekrytoimisesta
  • henkilöstön osaamisen kehittämistarpeita
  • yritysten digitalisaatio-osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita
  • oppilaitosyhteistyön tapoja sekä kehittämistä SeAMKin ja Sedun kanssa.

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Henkilökuva.

Annika Pöytälaakso

Jatkuvan oppimisen päällikkö

sähköposti

Annika.Poytalaakso(a)seamk.fi

puhelin

+358408300348

Hannu Tuuri

Markkinatutkija, lehtori

erikoisala: Markkinatutkimus, tilastotiede, IBM SPSS

sähköposti

Hannu.Tuuri(a)seamk.fi

puhelin

+358408302346

Marja Katajavirta

Asiantuntija, markkinatutkimuspalvelut

erikoisala: tutkimus, SPSS, nettikyselyt, Webropol, CRM, julkaisujen taitto (InDesign)

sähköposti

marja.katajavirta(a)seamk.fi

puhelin

+358408304288