Autotekniikka 21 op | SeAMK

Autotekniikka 21 op

SeAMKin Autotekniikan (21 op) –osaamiskokonaisuus tutustuttaa auton  liikemekaniikkaan ja rakenteisiin, autosähkön perusteisiin sekä auto-elektroniikkaan. SeAMKin huippuluokan autotekniikan laboratoriossa pääsee uusien teknologioiden avulla analysoimaan, miten autotekniikka toimii!

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Opintokokonaisuus (21 op) muodostuu seitsemästä opintojaksosta, jotka toteutetaan syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Opinnot käynnistyvät 7.9.2021. Lähiopetusta on tiistai-iltaisin klo 16.15 alkaen viikoilla 36-41, 43-49 ja vuonna 2022 viikoilla 2-8 sekä viikoilla 10-17.

Opintokokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa vähintään laboratorio-opinnot vaativat läsnäoloa SeAMKin kampuksella Seinäjoella. Koulutus on suunniteltu siten, että sen voi suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu autotekniikasta kiinnostuneille tai alalla jo toimiville.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat SeAMK Tekniikan asiantuntijat.

Koulutuksen sisältö

 • Ajoneuvolait 2 op
 • Ajodynamiikka 3 op
 • Auton ohjaus ja pyöräntuenta 3 op
 • Auton jarrut ja voimansiirto 4 op
 • Autosähkön perusteet 3 op
 • Ajoneuvoelektroniikan perusteet 3 op
 • Ajamista avustava ajoneuvoelektroniikka 3 op

Katso tarkemmat tiedot opintojaksokuvauksista!

 • Ajoneuvolait 2 op

  Tavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • käyttää autoalaa koskevaa lainsäädäntö materiaalia ja osaa soveltaa sitä käytäntöön
  • erottaa autoalaa koskevien direktiivien, lakien ja asetusten eron ja soveltaa näitä käytäntöön
  • etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

  Sisältö

  • Direktiivi, laki, asetus ja ohje.
  • Ajoneuvolaki, asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista, asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä, rakennemuutokset ja auton kokoaminen osista
  • Asennus- ja korjausluvat
  • Työsuojelulainsäädäntö
  • Moottoriajoneuvojen korjausehdot
  • Kuluttajansuoja autoalalla

   

  Esitietovaatimukset

  Edeltäviä opintoja ei tarvita.

  Aikataulu: Opetusta viikoilla 10-17 (v. 2022), tiistai-iltaisin klo 16.15 alkaen.

  Arviointi: 1-5

 • Ajodynamiikka 3 op

  Tavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija,

  • osaa määritellä eri tilanteissa auton ajovastusten muodostumisen
  • osaa tunnistaa polttoainetalouteen vaikuttavat tekijät
  • osaa määrittää auton suorituskykyä vastaavat suureet
  • etsiä asiaa koskevaa uusinta tietoa.

   

  Sisältö

  • Tehon muodostuminen
  • ajovastukset
  • moottorin ja voimansiirtolaitteiden vastukset
  • ajotilapiirros
  • kiihtyvyys
  • vetopyörästön välitysten merkitys
  • polttoaineen kulutus
  • sitkeys
  • kiihtyvyyden ja nousun raja-arvot.

   

  Autolaboraatiot:

  • Rullausvastus ja ilmanvastuskertoimen määrittäminen
  • punnitus ja painopisteen paikan määritys.

   

  Esitietovaatimukset

  Edeltäviä opintoja ei tarvita

  Aikataulu: Opetusta viikoilla 36-41, tiistai-iltaisin klo 16.15 alkaen.

  Arviointi: 1-5

 • Auton ohjaus ja pyöräntuenta 3 op

  Tavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää ajoneuvon ohjauskäyttäytymiseen liittyvät seikat
  • selittää ajoneuvon pyöränkulmien merkityksen ajo-ominaisuuksiin
  • selittää ajoneuvon renkaisiin ja vanteisiin liittyvät seikat
  • selittää ajoneuvon sivutuulikäyttäytymiseen liittyvät seikat
  • tunnistaa akselistorakenteet ja selittää niiden ominaisuuksiin liittyvät seikat
  • selittää moottoripyörän ohjausgeometrian perusteet
  • etsiä asiaa koskevaa uusinta tietoa

   

  Sisältö

  Pyörän- ja kääntöakselin kulmat sekä niiden mittaaminen,

  • ohjauslaitteet,
  • akselistorakenteet,
  • renkaat, vanteet,
  • kaarreajokäyttäytyminen ja
  • sivutuuliominaisuudet
  • moottoripyörän ohjausgeometria

   

  Laboraatiot:

  • nelipyöräsuuntaus
  • rengastyöt.

   

  Esitietovaatimukset

  Ajodynamiikka

  Aikataulu: Opetusta viikoilla 2-8 (v. 2022), tiistai-iltaisin klo 16.15 alkaen.

  Arviointi: 1-5

 • Auton jarrut ja voimansiirto 4 op

  Tavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää ajoneuvon jarrutuskäyttäytymiseen eri ajotilanteissa liittyvät seikat
  • nimetä ajoneuvon jarrutukseen liittyvät suureet
  • nimetä voimansiirtojärjestelmät ja komponentit, sekä selittää niiden toiminnan
  • esittää jarrujen, jousituksen ja voimansiirron huollon perusteet
  • etsiä asiaa koskevaa uusinta tietoa.

   

  Sisältö

  • Jarrutuskäyttäytyminen,
  • rumpu- ja levyjarrut,
  • hydrauliset jarrujärjestelmät,
  • kytkimet,
  • vaihteistot ja välityssuhteet ja
  • veto- ja tasauspyörästöt
  • 4wd järjestelmät

   

  Esitietovaatimukset

  Ajodynamiikka sekä Auton ohjaus ja pyöräntuenta

  Aikataulu: Opetusta viikoilla 37, 38, 40 ja 41 sekä viikoilla 43-49, tiistai-iltaisin klo 16.15 alkaen.

  Arviointi: 1-5

 • Autosähkön perusteet 3 op

  Tavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tulkita erilaisia ajoneuvojen sähkökytkentäkaavioita
  • selittää tärkeimpien auton sähkövarusteiden toiminnan sekä niiden ominaisuudet ja käytön
  • tulkita ja laatia ajoneuvojen sähkökytkentäkaavioita, sähkövarusteiden asennus- ja
   kytkentäsuunnitelmia
  • esittää tarkastuksen ja vianetsinnän periaatteet
  • etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

   

  Sisältö

  •  Sähkökaaviot,
  • sähköiset kytkimet,
  • akku,
  • valot,
  • sytytys-, lataus-, käynnistys- ja käynnistysapujärjestelmät ja
  • muut sähkövarusteet,
  • hybridi- ja sähköajoneuvojen sähkölaitteiden perusteet ja
  • SFS 6002

   

  Esitietovaatimukset

  Edeltäviä opintoja ei tarvita.

  Aikataulu: Opetusta viikoilla 43-49, tiistai-iltaisin klo 16.15 alkaen.

  Arviointi: 1-5

 • Ajoneuvoelektroniikan perusteet 3 op

  Tavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • esitellä auton ja työkoneen tärkeimmät elektroniset laitteet ja järjestelmät, niiden
   perusominaisuudet ja käytön
  • esitellä erilaisissa järjestelmissä käytettävien antureiden toiminnan
  • esitellä testauksen ja vianetsinnän perusteet
  • etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

   

  Sisältö

  • elektroniikan komponentit ja piiritekniikka
  • anturitekniikka
  • Väylätekniikka
  • OBD ja testaustekniikka

   

  Esitietovaatimukset

  Autosähkön perusteet

  Aikataulu: Opetusta viikoilla 2-8 (v. 2022), tiistai-iltaisin klo 16.15 alkaen.

  Arviointi: 1-5

 • Ajamista avustava ajoneuvoelektroniikka 3 op

  Tavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • esitellä auton jarruihin, jousitukseen, mukavuuskäyttöön ja ajovakautukseen liittyvien elektronisten laitteiden ja järjestelmät, niiden perusominaisuudet ja käytön
  • selittää testauksen ja vianhaun perusteet em. järjestelmistä
  • esitellä väylätekniikan käytön ajoneuvoissa
  • esitellä autonomiseen ajamiseen liittyvät seikat
  • etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

   

  Sisältö

  • Lukkiutumisen- ja luistonestojärjestelmät,
  • ajovakautus-järjestelmät,
  • elektroninen jousituksen ja vaimennuksen säätö

   

  Esitietovaatimukset

  Autosähkön perusteet sekä Ajoneuvoelektroniikan perusteet

  Aikataulu: Opetusta viikoilla 10-17 (v. 2022), tiistai-iltaisin klo 16.15 alkaen.

  Arviointi: 1-5

Koulutuksen laajuus ja kesto

Koulutuksen laajuus on 21 opintopistettä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus käynnistyy syyskuussa 2021 ja päättyy toukokuussa 2022.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 210 euroa. Opintomaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen 1.4. (klo 8.00) – 15.8.2021 (klo 23.59). Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Kokonaisuuteen voidaan ottaa 20 opiskelijaa.

Koulutukseen liittyvät kysymykset

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen tieto opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa koulutuspaikka 24.8.2021 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (210 €), joka laskutetaan yhdessä erässä lokakuussa 2021. Mikäli opiskelija ei ota koulutuspaikkaa vastaan, ilmoittautuminen katsotaan peruutetuksi.

Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun.

Peruutuksen voi tehdä myös ilmoittautumisaikana (15.8.2021 mennessä) sähköpostiin lähetetyn ilmoittautumisvahvistuksen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla tai sähköpostitse jatkuva.oppiminen@seamk.fi. Tällöin opintomaksua ei peritä.

 

SeAMK pidättää oikeudet muutoksiin.