Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi | SeAMK

Feeling Good, Leading Great - Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi 2020

Haluatko kehittää asiantuntemustasi hyvinvointijohtamisessa? Hyvinvointijohtamisen koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai haluavat työskennellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa.

Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi

Hyvinvointijohtamisella tarkoitetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kiinnittyvien toimintatapojen, rakenteiden sekä prosessien kehittämistä. Koulutuksen suoritettuasi osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää sekä johtaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosesseja kunnassa, palveluntarjoajana ja järjestössä. Verkostoidut, lisäät ymmärrystäsi ja laajennat osaamistasi hyvinvoinnin ja terveyden asiantuntijana.

Koulutuksessa syvennät osaamistasi liikunnan, ravitsemuksen ja ympäristön laaja-alaisesta merkityksestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä huomioiden soveltavan liikunnan ja elämänkaaren vaiheet. Osaat toimia toimintaympäristösi poikkihallinnollisissa prosesseissa.

Koulutus toteutetaan SeAMKin ja Kuortaneen Urheiluopiston yhteistyönä.

Hyvinvointijohtamista monimuotoisesti

Hyvinvointijohtamisen korkeakouludiplomi toteutetaan monimuotokoulutuksena avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opetus toteutetaan ennalta sovittuina lähipäivinä, varaathan esitteessä mainitut päivämäärät kalenteriisi. Osa lähipäivistä toteutetaan kontaktiopetuksena Seinäjoella tai Kuortaneella, jolloin läsnäoloa edellytetään. Lisäksi opintoja suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Oppimisalustana käytetään Moodlea.

Koulutuksen laajuus ja kesto

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Opiskelujen kestoksi arvioidaan 2 vuotta työn ohessa suoritettuna.

Koulutuksen sisältö

Hyvinvointi ja terveys elämänkaaren eri vaiheissa
Hyvinvoinnin ja terveyden prosessien organisoituminen ja hallinto, palveluprosessien kehittäminen
Hyvinvointimittaaminen ja -teknologia
Johtaminen ja kehittäminen
Talousosaaminen
Kehittämistehtävä

Katso tarkempi opintojaksojen kuvaus opinto-oppaasta.

Koulutuksen lähipäivät

Lähipäivät (24 päivää) toteutetaan perjantaisin-lauantaisin klo 9-16:

Syksy 2020
4.-5.9.2020, Seinäjoki
2.-3.10.2020, Kuortane
27.-28.11.2020, Seinäjoki

Kevät 2021
15.-16.1.2021, Kuortane
12.-13.2.2021, Seinäjoki
16.-17.4.2021, Seinäjoki

Syksy 2021
3.- 4.9.2021, Seinäjoki
8.-9.10.2021, Seinäjoki
ja 26.-27.11.2021, Seinäjoki

Kevät 2022
14.-15.1.2022, Seinäjoki
11.-12.2.2022 Seinäjoki ja
22.-23.4.2022, Seinäjoki

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 600 euroa, ja se voidaan maksaa kahdessa erässä. Maksuaikataulu: 1. erä laskutetaan koulutuksen alkaessa, 2. erä marraskuussa 2020.

Koulutus järjestetään pääasiassa Seinäjoella, mutta osa koulutuksesta on Kuortaneen Urheiluopistolla. Koulutuksen hinta ei sisällä majoitus-, ruoka- eikä matkakuluja.

Aiemmat opinnot

Voit opiskella riippumatta iästäsi ja koulutustaustastasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika on päättynyt 18.8.2020.

Opiskelijat valitaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa.

Muuta

Korkeakouludiplomiin tähtäävät opinnot ovat korkeakoulutasoisia, mutta ne eivät johda tutkintoon. Suorituksia voidaan kuitenkin hyväksi lukea opiskelijan mahdollisissa tulevissa korkeakouluopinnoissa. Opintokokonaisuus sisältää 10 op ylemmän ammattikorkeakoulun tasoisia opintoja, jotka voivat tuottaa opiskelijalle erillishakukelpoisuuden ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijaksi. Kun opiskelija on suorittanut vaadittavan määrän (55-60 op) avoimen AMKin opintoja ja hän täyttää hakukelpoisuusvaatimukset ko. koulutukseen, voi hakea tutkinto-opiskelijaksi myös Avoimen väylän haussa. YAMK -tutkinto-opiskelijahakuun Avoimen väylän kautta on omat hakukelpoisuusvaatimukset.

Peruutusehdot

Hyväksytyn opiskelijan tulee vahvistaa koulutuspaikka 27.8.2020 mennessä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja opiskelija sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan (600 €), joka laskutetaan koulutuksen alkaessa kahdessa erässä. Mikäli peruutus tehdään paikan vastaanottamisen jälkeen tai opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitamme koko opintomaksun. Paikanvastaanottaminen on sitova.

Lisätiedot

Tarja Svahn

Koulutuspäällikkö

sähköposti

Tarja.Svahn(a)seamk.fi

puhelin

+358408302296